Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Bottnaryd (WA31425022)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Bottnaryd (WA31425022)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Bottnaryd (WA31425022)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Bottnaryd (WA31425022)
Stationen skapades: 2015-01-12 09:56 av Sveriges geologiska undersökning (SGU)
Senast uppdaterad: 2015-03-12 19:18 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Grundvatten
Län
Jönköping - 06
Kommun
Jönköping - 0680
Vattenmyndighet
Västerhavets
Distriktsindelning
5. Västerhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Nissan - SE101000
Åtgärdsområde
Nissan
Startår
2011
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6398270
SWEREF99 TM Östlig: 430249

RT 90 2,5 gon V - X: 6401315
RT 90 2,5 gon V - Y: 1382245

WGS84 Latitud: 57,7211656276832
WGS84 Longitud: 13,829017142672

ETRS-89 Latitud: 57.72116
ETRS-89 Longitud: 13.82901

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RMÖ, Jönköpings län, Källor Vattenkemi i källor

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Grundvatten kemiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, Jönköpings län, Källor Vattenkemi i källor Klorid   Var sjätte år 2011 -
RMÖ, Jönköpings län, Källor Vattenkemi i källor Konduktivitet   Var sjätte år 2011 -
RMÖ, Jönköpings län, Källor Vattenkemi i källor Sulfat   Var sjätte år 2011 -
RMÖ, Jönköpings län, Källor Vattenkemi i källor Ammonium   Var sjätte år 2011 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kemisk kontrollerande övervakningRMÖ, Jönköpings län, KällorAmmonium
Konduktivitet
Kemisk operativ övervakningRMÖ, Jönköpings län, KällorAmmonium
Konduktivitet

Övervakning av skyddade områden

Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen
Parameter Klassning Version  
Natura 2000
Nitratdirektivet
Dricksvattenförekomster Ja Arbetsmaterial