Makrofyter, Kronobergs län

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förvaltningscykel 4 (2022-2027)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Inventering av vattenväxter i Kronobergs län 2007.
Ej granskad
Sötvatten
Punktinsats
Länsstyrelsen i Kronobergs län
Annat
2007
2007
Avslutat
Kronoberg
2015-02-25 08:21
2015-02-25 10:35
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 156  Åsnen Kalvsviksfjorden SE628170-143420 Östra Åsnen ÅSNEN: Östra Åsnen Mörrumsån
2 157 Åsnen, Julöfjorden SE628178-142834 Västra Åsnen Åsnen: Västra Åsnen Mörrumsån
3 Hönshyltefjorden SE196464-449327 Hönshyltefjorden Hönshyltefjorden Mörrumsån
4 MÖCKELN SE628313-139680 Möckeln Möckeln Helge å
5 Stora Hensjön SE626250-145420 Stora Hensjön Stora Hensjön Ronnebyån
6 Storasjö SE631360-146750 Storasjö Storasjö Mörrumsån
7 Vederslövssjön SE197552-450640 Vederslövssjön Vederslövssjön Mörrumsån
8 Vidöstern SE198398-436237 Vidöstern Vidöstern Lagan