Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Möckeln (WA32786566)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Möckeln (WA32786566)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Möckeln (WA32786566)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Möckeln (WA32786566)
Stationen skapades: 2012-03-05 14:22
Senast uppdaterad: 2014-12-11 18:40 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Kronoberg - 07
Kommun
Älmhult - 0765
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Helge å - SE88000
Åtgärdsområde
Helgeå
Startår
1921
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6280325
SWEREF99 TM Östlig: 446193

RT 90 2,5 gon V - X: 6283130
RT 90 2,5 gon V - Y: 1396800

WGS84 Latitud: 56,6639675466371
WGS84 Longitud: 14,1221442851815

ETRS-89 Latitud: 56.66396
ETRS-89 Longitud: 14.12214

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
Makrofyter, Kronobergs län Vattenväxter Möckeln
NMÖ, Hydrologiska grundnätet Oreglerad vattennivå och flöde 1069 MÖCKELN
SRK, Helge å Bottenfauna i sjöar Möckeln

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

Makrofyter, Kronobergs län Vattenväxter Makrofyter   1 gång per år 2007 2007
SRK, Helge å Bottenfauna i sjöar Bottenfauna   1 gång per år 2014 -
SRK, Helge å Bottenfauna i sjöar Bottenfauna BQI 1 gång per år 2014 -
SRK, Helge å Bottenfauna i sjöar Bottenfauna MILA 1 gång per år 2014 -

Hydromorfologiska kvalitetsfaktorer

NMÖ, Hydrologiska grundnätet Oreglerad vattennivå och flöde Hydrologisk regim sjöar   Kontinuerlig mätning 1921 -
NMÖ, Hydrologiska grundnätet Oreglerad vattennivå och flöde Hydrologisk regim sjöar Vattenflöde sjöar Kontinuerlig mätning 1921 -
NMÖ, Hydrologiska grundnätet Oreglerad vattennivå och flöde Hydrologisk regim sjöar Vattennivå sjöar Kontinuerlig mätning 1921 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningSRK, Helge åBottenfauna
NMÖ, Hydrologiska grundnätetHydrologisk regim sjöar
Operativ övervakningSRK, Helge åBottenfauna

Övervakning av skyddade områden

Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen
Parameter Klassning Version  
Nitratdirektivet
Natura 2000
Dricksvattenförekomster Ja Arbetsmaterial
Badvattendirektivet
Fiskvattendirektivet