RMÖ, Mätkampanj makroalger kust, Östergötland

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förlängning av förvaltningscykel 3

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Undervattensvegetationen inom 14 transekter i Bråviken, Slätbaken och Valdemarsviken inventerades 2009. Inventeringarna ingick som en del av Naturvårdsverkets mätkampanj inom vegetationsklädda bottnar 2009 där syftet var att övervaka makroalger i påverkade områden och bidra till utveckling av bedömningsgrunder.
Ej granskad
Kust och hav
Punktinsats
Länsstyrelsen i Östergötlands län
RMÖ, Regional miljöövervakning
2009
2009
Avslutat
Östergötland
2015-02-25 16:14
2015-02-27 10:41
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.

Inaktiva övervakningsstationer

  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Inre Bråviken - Vaxholmen SE650087-153231 Inre Bråviken - Vaxholmen Inre Bråviken Havet
2 Inre Slätbaken - Västra Ringholmen SE648252-154145 Inre Slätbaken - Västra Ringholmen Inre Slätbaken Havet
3 Inre Valdemarsviken - Reningsverket SE645157-154894 Inre Valdemarsviken - Reningsverket Inre Valdemarsviken Havet
4 Yttre Bråviken - Stora Järkneön SE650004-155389 Yttre Bråviken - Stora Järkneön Yttre Bråviken Havet