RMÖ, Mätkampanj makroalger kust, Östergötland

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 4 (2022-2027) Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Undervattensvegetationen inom 14 transekter i Bråviken, Slätbaken och Valdemarsviken inventerades 2009. Inventeringarna ingick som en del av Naturvårdsverkets mätkampanj inom vegetationsklädda bottnar 2009 där syftet var att övervaka makroalger i påverkade områden och bidra till utveckling av bedömningsgrunder.
Ej granskad
Kust och hav
Punktinsats
Länsstyrelsen i Östergötlands län
RMÖ, Regional miljöövervakning
2009
2009
Avslutat
Östergötland
2015-02-25 16:14
2015-02-27 10:41
ID Namn Författare År URL Fil