KÖ Lunds kommun

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förvaltningscykel 4 (2022-2027)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Kommunala vattenkemiska och biologiska undersökningar i Lunds kommuns regi. Kiselalger provtas årligen i Kävlingeån och Klingavälsån sedan 2012.
Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
KÖ, kommunal övervakning
2012
-
Under uppbyggnad
Skåne
2015-02-25 20:46
2015-02-26 12:21
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Klingavälsån,Vomb, nationell möv-lokal SE617265-135607 Klingavälsån,Vomb, nationell möv-lokal Si30M KLINGAVÄLSÅN: Kävlingeån-Sövdesjön Kävlingeån
2 Kävlingeån,uppströms vägbro i Löddeköpinge SE618433-132509 Kävlingeån,uppströms vägbro i Löddeköpinge Si9M KÄVLINGEÅN: Havet-Bråån Kävlingeån