Klingavälsån,Vomb, nationell möv-lokal

  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE617265-135607
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  KLINGAVÄLSÅN: Kävlingeån-Sövdesjön (WA14011444)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  KLINGAVÄLSÅN: Kävlingeån-Sövdesjön (WA14011444)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  KLINGAVÄLSÅN: Kävlingeån-Sövdesjön (WA14011444)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  KLINGAVÄLSÅN: Kävlingeån-Sövdesjön (WA14011444)
Stationen skapades: 2015-01-23 16:57 av Länsstyrelsen i Skåne län
Senast uppdaterad: 2015-03-12 19:22 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Skåne - 12
Kommun
Lund - 1281
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Kävlingeån - SE92000
Åtgärdsområde
Kävlingeån
Startår
-
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6169444
SWEREF99 TM Östlig: 406779

RT 90 2,5 gon V - X: 6172659
RT 90 2,5 gon V - Y: 1356071

WGS84 Latitud: 55,6618826230155
WGS84 Longitud: 13,5181590373157

ETRS-89 Latitud: 55.66187
ETRS-89 Longitud: 13.51815

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
GRMÖ, Skåne, kiselalger i sjöar och vattendrag Kiselalger - RMÖ Screening, Lst Skåne Si30M Klingavälsån,Vomb, nationell möv-lokal
KÖ Lunds kommun Kiselalger i vattendrag Si30M Klingavälsån,Vomb, nationell möv-lokal

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

GRMÖ, Skåne, kiselalger i sjöar och vattendrag Kiselalger - RMÖ Screening, Lst Skåne Påväxt-kiselalger   1 gång per år 2009 2009
GRMÖ, Skåne, kiselalger i sjöar och vattendrag Kiselalger - RMÖ Screening, Lst Skåne Påväxt-kiselalger IPS-index för Kiselalger 1 gång per år 2009 2009
GRMÖ, Skåne, kiselalger i sjöar och vattendrag Kiselalger - RMÖ Screening, Lst Skåne Påväxt-kiselalger ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar 1 gång per år 2009 2009
GRMÖ, Skåne, kiselalger i sjöar och vattendrag Kiselalger - RMÖ Screening, Lst Skåne Påväxt-kiselalger TDI-index för Kiselalger 1 gång per år 2009 2009
GRMÖ, Skåne, kiselalger i sjöar och vattendrag Kiselalger - RMÖ Screening, Lst Skåne Påväxt-kiselalger %PT för Kiselager 1 gång per år 2009 2009
GRMÖ, Skåne, kiselalger i sjöar och vattendrag Kiselalger - RMÖ Screening, Lst Skåne Påväxt-kiselalger Deformerade kiselalgsskal - 0 -
KÖ Lunds kommun Kiselalger i vattendrag Påväxt-kiselalger   1 gång per år 2012 -
KÖ Lunds kommun Kiselalger i vattendrag Påväxt-kiselalger IPS-index för Kiselalger 1 gång per år 2012 -
KÖ Lunds kommun Kiselalger i vattendrag Påväxt-kiselalger ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar 1 gång per år 2012 -
KÖ Lunds kommun Kiselalger i vattendrag Påväxt-kiselalger TDI-index för Kiselalger 1 gång per år 2012 -
KÖ Lunds kommun Kiselalger i vattendrag Påväxt-kiselalger %PT för Kiselager 1 gång per år 2012 -
KÖ Lunds kommun Kiselalger i vattendrag Påväxt-kiselalger Deformerade kiselalgsskal 1 gång per år 2012 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningKÖ Lunds kommunPåväxt-kiselalger
Operativ övervakningKÖ Lunds kommunPåväxt-kiselalger