VER, sjöar i södermanlands län, fisk

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förlängning av förvaltningscykel 3

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Verifierande uindersökningar i sjöar, nätprovfiske.
Ej granskad
Sötvatten
Punktinsats
Länsstyrelsen i Södermanlands län
VER, Verifieringsövervakning
2006
-
Pågående
Södermanland
Stockholm
2015-02-27 08:27
2015-05-13 16:01
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Bjälken SE653847-151668 Bjälken Bjälken Nyköpingsån
2 Bålsjön SE651080-154600 Bålsjön Bålsjön Kilaån
3 Frösjön SE655011-158700 Frösjön Frösjön Trosaån
4 Mellan-Marviken SE656482-157759 Mellan-Marviken Mellan-Marviken Norrström
5 Skiren SE651086-153521 Skiren Skiren Kilaån
6 Södra Kärrlången SE657500-157677 Södra Kärrlången Södra Kärrlången Norrström