Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Mellan-Marviken (WA21410135)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Mellan-Marviken (WA21410135)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Mellan-Marviken (WA21410135)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Mellan-Marviken (WA21410135)
Stationen skapades: 2015-02-19 16:13 av Länsstyrelsen i Södermanlands län
Vattenkategori
Sjö
Län
Södermanland - 04
Kommun
Strängnäs - 0486
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Norrström - SE61000
Åtgärdsområde
Råckstaån
Startår
2006
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6564044
SWEREF99 TM Östlig: 623550

RT 90 2,5 gon V - X: 6564823
RT 90 2,5 gon V - Y: 1577598

WGS84 Latitud: 59,1974668437206
WGS84 Longitud: 17,1631202687391

ETRS-89 Latitud: 59.19746
ETRS-89 Longitud: 17.16312

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
VER, sjöar i Södermanlands län, vattenkemi Verifiering, vattenkemi i sjöar Mellan-Marviken
VER, sjöar i Södermanlands län, växtplankton Verifiering, växtplankton i sjöar Södermanlands läns ansvarsområde Mellan-Marviken
VER, sjöar i södermanlands län, fisk Fisk i sjöar Mellan-Marviken

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

VER, sjöar i Södermanlands län, växtplankton Verifiering, växtplankton i sjöar Södermanlands läns ansvarsområde Växtplankton   En gång 2008 2008
VER, sjöar i Södermanlands län, växtplankton Verifiering, växtplankton i sjöar Södermanlands läns ansvarsområde Växtplankton Andel blågrönalger En gång 2008 2008
VER, sjöar i Södermanlands län, växtplankton Verifiering, växtplankton i sjöar Södermanlands läns ansvarsområde Växtplankton Trofiskt planktonindex (TPI) En gång 2008 2008
VER, sjöar i Södermanlands län, växtplankton Verifiering, växtplankton i sjöar Södermanlands läns ansvarsområde Växtplankton Artantal för växtplankton En gång 2008 2008
VER, sjöar i Södermanlands län, växtplankton Verifiering, växtplankton i sjöar Södermanlands läns ansvarsområde Växtplankton Totalbiomassa En gång 2008 2008
VER, sjöar i södermanlands län, fisk Fisk i sjöar Fisk   En gång 2010 2010
VER, sjöar i södermanlands län, fisk Fisk i sjöar Fisk Fisk i sjöar (EQR8) En gång 2010 2010

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

VER, sjöar i Södermanlands län, vattenkemi Verifiering, vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden   2 gånger per år 2009 2011
VER, sjöar i Södermanlands län, vattenkemi Verifiering, vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden Syrgas 2 gånger per år 2009 2011
VER, sjöar i Södermanlands län, vattenkemi Verifiering, vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande   annat 2006 -
VER, sjöar i Södermanlands län, vattenkemi Verifiering, vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande Temperatur annat 2006 -
VER, sjöar i Södermanlands län, vattenkemi Verifiering, vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden   2 gånger per år 2009 2011
VER, sjöar i Södermanlands län, vattenkemi Verifiering, vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Vattenfärg 2 gånger per år 2009 2011
VER, sjöar i Södermanlands län, vattenkemi Verifiering, vattenkemi i sjöar Näringsämnen   2 gånger per år 2009 2011
VER, sjöar i Södermanlands län, vattenkemi Verifiering, vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalkväve 2 gånger per år 2009 2011
VER, sjöar i Södermanlands län, vattenkemi Verifiering, vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalfosfor 2 gånger per år 2009 2011
VER, sjöar i Södermanlands län, vattenkemi Verifiering, vattenkemi i sjöar Försurning   2 gånger per år 2009 2011
VER, sjöar i Södermanlands län, vattenkemi Verifiering, vattenkemi i sjöar Försurning pH 2 gånger per år 2009 2011
VER, sjöar i Södermanlands län, vattenkemi Verifiering, vattenkemi i sjöar Försurning Alkalinitet 2 gånger per år 2009 2011