VER, sjöar i Södermanlands län, växtplankton

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 4 (aktuell) Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Verifierande undersökning av växtplankton i sjöar
Ej granskad
Sötvatten
Punktinsats
VER, Verifieringsövervakning
2006
-
Pågående
Södermanland
Östergötland
2015-02-25 13:50
2019-11-06 15:32
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Avlasjön SE655656-157727 Avlasjön Avlasjön Trosaån
2 Bjälken SE653847-151668 Bjälken Bjälken Nyköpingsån
3 Björken SE652707-159032 Björken Kustområde
4 Brosjön SE653212-151640 Brosjön Brosjön Nyköpingsån
5 Bålsjön SE651080-154600 Bålsjön Bålsjön Kilaån
6 Djulösjön SE653869-152465 Djulösjön Djulösjön Nyköpingsån
7 Duveholmssjön SE205309-478080 Duveholmssjön Duveholmssjön Nyköpingsån
8 Edebysjön SE654227-156713 Edebysjön Edebysjön Nyköpingsån
9 Ekebysjön SE654025-156954 Ekebysjön Ekebysjön Nyköpingsån
10 Eknaren SE653258-157164 Eknaren Eknaren Svärtaån
11 Enaren SE651936-153849 Enaren Enaren Nyköpingsån
12 Fjälaren SE204969-477245 Fjälaren Fjälaren Nyköpingsån
13 Fläten SE652145-152390 Fläten Fläten Kilaån
14 Forssjösjön SE653690-152640 Forssjösjön Forssjösjön Nyköpingsån
15 Frösjön SE205617-498321 Frösjön Trosaån
16 Gäringsjön SE654225-150706 Gäringsjön Gäringsjön Nyköpingsån
17 Hallbosjön mitt SE652465-155063 Hallbosjön Hallbosjön Nyköpingsån
18 Hedenlundasjön mitt SE654088-154474 Hedenlundasjön Hedenlundasjön Nyköpingsån
19 Hosjön SE655867-155280 Hosjön Nyköpingsån
20 Hunn SE652400-150875 Hunn Hunn Nyköpingsån
21 Kappstasjön SE653186-156983 Kappstasjön Kappstasjön Svärtaån
22 Klämmingen SE205728-498107 Klämmingen Klämmingen Trosaån
23 Kolsnaren SE654806-150730 Kolsnaren Kolsnaren Nyköpingsån
24 kyrksjön SE655386-156730 Kyrksjön Kyrksjön Nyköpingsån
25 Kyrksjön (Nyköpingsån, Katrineholms kommun) SE655068-153204 Kyrksjön Nyköpingsån
26 Lidsjön SE652945-156184 Lidsjön Lidsjön Nyköpingsån
27 Lillsjön SE652816-155300 Lillsjön Lillsjön Nyköpingsån
28 Lillsjön, Katrineholm SE654091-151909 Lillsjön Lillsjön Nyköpingsån
29 Långhalsen SE653726-154008 Långhalsen Långhalsen Nyköpingsån
30 Långhalsen mitt (vattenförekomst: SE654016-153982) SE654058-153831 Långhalsen Långhalsen Nyköpingsån
31 Långhalsen Vrena Ö SE652662-155338 Långhalsen-Norra Långhalsen-Södra Nyköpingsån
32 Lännasjön (vattenförekomst SE657300-156866) SE657372-156800 Lännasjön Lännasjön Norrström
33 Lövsjön SE650858-153913 Lövsjön Lövsjön Kilaån
34 Marsjön SE654214-149920 Marsjön Marsjön Nyköpingsån
35 Mellan-Marviken SE656482-157759 Mellan-Marviken Mellan-Marviken Norrström
36 Misteln SE655714-156398 Misteln Misteln Nyköpingsån
37 Mäskaren SE652941-154675 Mäskaren Mäskaren Nyköpingsån
38 Nedingen SE655225-155130 Nedingen Nedingen Nyköpingsån
39 Nedre Marviken SE656723-157585 Nedre Marviken Nedre Marviken Norrström
40 Nyckelsjön (Trosaån, Gnesta kommun) SE655629-157923 Nyckelsjön Nyckelsjön Trosaån
41 Näsnaren, Katrineholms tätort, mitt i sjön SE654395-152051 Näsnaren Näsnaren Nyköpingsån
42 Regnaren SE653045-149850 Regnaren Regnaren Nyköpingsån
43 Ricksjön SE655357-156431 Ricksjön Ricksjön Nyköpingsån
44 Runnviken SE653030-157700 Runnviken Runnviken Svärtaån
45 Skiren SE651086-153521 Skiren Skiren Kilaån
46 Skundern SE656249-155116 Skundern Skundern Nyköpingsån
47 Stensjön SE653827-158344 Stensjön Stensjön Svärtaån
48 Sticksjön SE653930-158215 Sticksjön Sticksjön Svärtaån
49 Stora Gryten SE204991-475989 Stora Gryten Stora Gryten Nyköpingsån
50 Storsjön SE653015-152780 Storsjön Storsjön Nyköpingsån
51 Storsjön SE655205-157920 Storsjön Storsjön Trosaån
52 Stortrön SE653917-158305 Stortrön Stortrön Svärtaån
53 Södra Kärrlången SE657500-157677 Södra Kärrlången Södra Kärrlången Norrström
54 Tisnaren Lyttersta SE653870-150573 Tisnaren Tisnaren Nyköpingsån
55 Trobbofjärden SE652002-158949 Trobbofjärden Trobbofjärden Kustområde
56 Valdemaren SE654800-153950 Valdemaren Valdemaren Nyköpingsån
57 Veckeln, mitt SE654272-154138 Veckeln Veckeln Nyköpingsån
58 Viren SE654150-151550 Viren Viren Nyköpingsån
59 Visnaren SE657011-157430 Visnaren Visnaren Norrström
60 Yngaren SE652634-154606 Yngaren Yngaren Nyköpingsån
61 Åbysjön SE654173-156791 Åbysjön Åbysjön Nyköpingsån
62 Ålsjön SE653252-149322 Ålsjön Ålsjön Nyköpingsån
63 Ången SE651569-157958 Ången Ången Kustområde
64 Ölångssjön SE654229-149207 Ölångssjön Ölångssjön Nyköpingsån
65 Östjuten SE652193-150398 Östjuten Östjuten Nyköpingsån
66 Övre Gällringen, utlopp SE655562-156991 Övre Gällringen Övre Gällringen Trosaån

Inaktiva övervakningsstationer

  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Holpen SE651620-151140 Holpen Holpen Nyköpingsån
2 Ludgosjön mitt SE653272-157657 Ludgosjön Ludgosjön Svärtaån
3 Låttern mitt (vattenförekomst SE655202-151318) SE655074-151329 Låttern Låttern Norrström
4 Mellösasjön SE655289-154278 Mellösasjön Mellösasjön Nyköpingsån
5 Naten SE655087-156911 Naten Naten Nyköpingsån
6 Närsjöfjärden SE657691-153458 Nordösundet Närsjöfjärden Norrström
7 Orrhammaren SE655045-154451 Orrhammaren Orrhammaren Nyköpingsån
8 Sibbofjärden SE651922-158641 Sibbofjärden Sibbofjärden Kustområde
9 Täljaren mitt SE653578-153535 Täljaren Täljaren Nyköpingsån
10 Vadsbrosjön SE653773-154552 Vadsbrosjön Vadsbrosjön Nyköpingsån
11 Viggaren SE652832-153231 Viggaren Viggaren Nyköpingsån