Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Misteln (WA98116368)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Misteln (WA98116368)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Misteln (WA98116368)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Misteln (WA98116368)
Stationen skapades: 2015-02-19 16:28 av Länsstyrelsen i Södermanlands län
Vattenkategori
Sjö
Län
Södermanland - 04
Kommun
Gnesta - 0461
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Nyköpingsån - SE65000
Åtgärdsområde
Nyköpingsån
Startår
2006
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6556199
SWEREF99 TM Östlig: 610038

RT 90 2,5 gon V - X: 6557140
RT 90 2,5 gon V - Y: 1563988

WGS84 Latitud: 59,1307744267708
WGS84 Longitud: 16,922758887811

ETRS-89 Latitud: 59.13077
ETRS-89 Longitud: 16.92275

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
VER, sjöar i Södermanlands län, makrofyter verifiering sjöar i Södermanlands län, Makrofyter Misteln
VER, sjöar i Södermanlands län, vattenkemi Verifiering, vattenkemi i sjöar Misteln
VER, sjöar i Södermanlands län, växtplankton Verifiering, växtplankton i sjöar Södermanlands läns ansvarsområde Misteln

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

VER, sjöar i Södermanlands län, växtplankton Verifiering, växtplankton i sjöar Södermanlands läns ansvarsområde Växtplankton   En gång 2008 2008
VER, sjöar i Södermanlands län, växtplankton Verifiering, växtplankton i sjöar Södermanlands läns ansvarsområde Växtplankton Andel blågrönalger En gång 2008 2008
VER, sjöar i Södermanlands län, växtplankton Verifiering, växtplankton i sjöar Södermanlands läns ansvarsområde Växtplankton Trofiskt planktonindex (TPI) En gång 2008 2008
VER, sjöar i Södermanlands län, växtplankton Verifiering, växtplankton i sjöar Södermanlands läns ansvarsområde Växtplankton Artantal för växtplankton En gång 2008 2008
VER, sjöar i Södermanlands län, växtplankton Verifiering, växtplankton i sjöar Södermanlands läns ansvarsområde Växtplankton Totalbiomassa En gång 2008 2008
VER, sjöar i Södermanlands län, makrofyter verifiering sjöar i Södermanlands län, Makrofyter Makrofyter   En gång 2008 2008

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

VER, sjöar i Södermanlands län, vattenkemi Verifiering, vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden   1 gång per år 2008 2009
VER, sjöar i Södermanlands län, vattenkemi Verifiering, vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden Syrgas 1 gång per år 2008 2009
VER, sjöar i Södermanlands län, vattenkemi Verifiering, vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande   annat 2006 -
VER, sjöar i Södermanlands län, vattenkemi Verifiering, vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande Temperatur annat 2006 -
VER, sjöar i Södermanlands län, vattenkemi Verifiering, vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden   1 gång per år 2008 2009
VER, sjöar i Södermanlands län, vattenkemi Verifiering, vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Vattenfärg 1 gång per år 2008 2009
VER, sjöar i Södermanlands län, vattenkemi Verifiering, vattenkemi i sjöar Näringsämnen   1 gång per år 2008 2009
VER, sjöar i Södermanlands län, vattenkemi Verifiering, vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalkväve 1 gång per år 2008 2009
VER, sjöar i Södermanlands län, vattenkemi Verifiering, vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalfosfor 1 gång per år 2008 2009
VER, sjöar i Södermanlands län, vattenkemi Verifiering, vattenkemi i sjöar Försurning   1 gång per år 2008 2009
VER, sjöar i Södermanlands län, vattenkemi Verifiering, vattenkemi i sjöar Försurning pH 1 gång per år 2008 2009
VER, sjöar i Södermanlands län, vattenkemi Verifiering, vattenkemi i sjöar Försurning Alkalinitet 1 gång per år 2008 2009