Näsnaren, Katrineholms tätort, mitt i sjön

  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE654395-152051
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Näsnaren (WA48242861)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Näsnaren (WA48242861)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Näsnaren (WA48242861)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Näsnaren (WA48242861)
Stationen skapades: 2015-01-30 16:23 av Länsstyrelsen i Södermanlands län
Senast uppdaterad: 2016-03-02 14:51 av Länsstyrelsen i Södermanlands län
Vattenkategori
Sjö
Län
Södermanland - 04
Kommun
Katrineholm - 0483
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Nyköpingsån - SE65000
Åtgärdsområde
Nyköpingsån
Startår
2006
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6542493
SWEREF99 TM Östlig: 566745

RT 90 2,5 gon V - X: 6543953
RT 90 2,5 gon V - Y: 1520519

WGS84 Latitud: 59,0167087440649
WGS84 Longitud: 16,1623467614209

ETRS-89 Latitud: 59.01670
ETRS-89 Longitud: 16.16234

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
VER, Södermanlands län, Miljögifter Miljögifter i sediment, sjöar kring Katrineholm och i Långhalsen Näsnaren
VER, Södermanlands län, Miljögifter Miljögifter i vatten, sjöar kring Katrineholm och i Långhalsen Näsnaren
VER, Södermanlands län, Miljögifter Miljögifter i fisk Näsnaren
VER, sjöar i Södermanlands län, makrofyter verifiering sjöar i Södermanlands län, Makrofyter Näsnaren
VER, sjöar i Södermanlands län, växtplankton Verifiering, växtplankton i sjöar Södermanlands läns ansvarsområde Näsnaren

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

VER, sjöar i Södermanlands län, växtplankton Verifiering, växtplankton i sjöar Södermanlands läns ansvarsområde Växtplankton   Vart annat år 2008 2010
VER, sjöar i Södermanlands län, växtplankton Verifiering, växtplankton i sjöar Södermanlands läns ansvarsområde Växtplankton Andel blågrönalger Vart annat år 2008 2010
VER, sjöar i Södermanlands län, växtplankton Verifiering, växtplankton i sjöar Södermanlands läns ansvarsområde Växtplankton Trofiskt planktonindex (TPI) Vart annat år 2008 2010
VER, sjöar i Södermanlands län, växtplankton Verifiering, växtplankton i sjöar Södermanlands läns ansvarsområde Växtplankton Artantal för växtplankton Vart annat år 2008 2010
VER, sjöar i Södermanlands län, växtplankton Verifiering, växtplankton i sjöar Södermanlands läns ansvarsområde Växtplankton Totalbiomassa Vart annat år 2008 2010
VER, sjöar i Södermanlands län, makrofyter verifiering sjöar i Södermanlands län, Makrofyter Makrofyter   En gång 2010 2010

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

VER, Södermanlands län, Miljögifter Miljögifter i sediment, sjöar kring Katrineholm och i Långhalsen Prioriterade ämnen   En gång 2012 2012
VER, Södermanlands län, Miljögifter Miljögifter i sediment, sjöar kring Katrineholm och i Långhalsen Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar En gång 2012 2012
VER, Södermanlands län, Miljögifter Miljögifter i sediment, sjöar kring Katrineholm och i Långhalsen Prioriterade ämnen Antracen En gång 2012 2012
VER, Södermanlands län, Miljögifter Miljögifter i sediment, sjöar kring Katrineholm och i Långhalsen Prioriterade ämnen Fluoranten En gång 2012 2012
VER, Södermanlands län, Miljögifter Miljögifter i sediment, sjöar kring Katrineholm och i Långhalsen Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar En gång 2012 2012
VER, Södermanlands län, Miljögifter Miljögifter i sediment, sjöar kring Katrineholm och i Långhalsen Prioriterade ämnen Naftalen En gång 2012 2012
VER, Södermanlands län, Miljögifter Miljögifter i sediment, sjöar kring Katrineholm och i Långhalsen Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar En gång 2012 2012
VER, Södermanlands län, Miljögifter Miljögifter i sediment, sjöar kring Katrineholm och i Långhalsen Prioriterade ämnen Nonylfenol (4-nonylfenol) En gång 2012 2012
VER, Södermanlands län, Miljögifter Miljögifter i sediment, sjöar kring Katrineholm och i Långhalsen Prioriterade ämnen Oktylfenol En gång 2012 2012
VER, Södermanlands län, Miljögifter Miljögifter i sediment, sjöar kring Katrineholm och i Långhalsen Prioriterade ämnen Tributyltenn föreningar En gång 2012 2012
VER, Södermanlands län, Miljögifter Miljögifter i sediment, sjöar kring Katrineholm och i Långhalsen Prioriterade ämnen Benso(a)pyrene En gång 2012 2012
VER, Södermanlands län, Miljögifter Miljögifter i sediment, sjöar kring Katrineholm och i Långhalsen Prioriterade ämnen Benso(b)fluoranten En gång 2012 2012
VER, Södermanlands län, Miljögifter Miljögifter i sediment, sjöar kring Katrineholm och i Långhalsen Prioriterade ämnen Benso(k)fluoranten En gång 2012 2012
VER, Södermanlands län, Miljögifter Miljögifter i sediment, sjöar kring Katrineholm och i Långhalsen Särskilda förorenande ämnen   En gång 2012 2012
VER, Södermanlands län, Miljögifter Miljögifter i sediment, sjöar kring Katrineholm och i Långhalsen Särskilda förorenande ämnen Zink En gång 2012 2012
VER, Södermanlands län, Miljögifter Miljögifter i sediment, sjöar kring Katrineholm och i Långhalsen Särskilda förorenande ämnen Koppar En gång 2012 2012
VER, Södermanlands län, Miljögifter Miljögifter i vatten, sjöar kring Katrineholm och i Långhalsen Särskilda förorenande ämnen   En gång 2012 2012
VER, Södermanlands län, Miljögifter Miljögifter i vatten, sjöar kring Katrineholm och i Långhalsen Särskilda förorenande ämnen Koppar En gång 2012 2012

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningVER, Södermanlands län, MiljögifterPrioriterade ämnenDioxiner och dioxinlika föreningar
Prioriterade ämnenPFOS - Perfluoroktansulfonsyra och dess derivater