Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Eknaren (WA98235265)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Eknaren (WA98235265)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Eknaren (WA98235265)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Eknaren (WA98235265)
Stationen skapades: 2015-02-10 15:00 av Länsstyrelsen i Södermanlands län
Vattenkategori
Sjö
Län
Södermanland - 04
Kommun
Nyköping - 0480
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Svärtaån - SE64000
Åtgärdsområde
Svärtaån
Startår
2006
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6531746
SWEREF99 TM Östlig: 617990

RT 90 2,5 gon V - X: 6532585
RT 90 2,5 gon V - Y: 1571647

WGS84 Latitud: 58,9091818168427
WGS84 Longitud: 17,0485156664517

ETRS-89 Latitud: 58.90918
ETRS-89 Longitud: 17.04851

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
VER, sjöar i Södermanlands län, makrofyter verifiering sjöar i Södermanlands län, Makrofyter Eknaren
VER, sjöar i Södermanlands län, vattenkemi Verifiering, vattenkemi i sjöar Eknaren
VER, sjöar i Södermanlands län, växtplankton Verifiering, växtplankton i sjöar Södermanlands läns ansvarsområde Eknaren

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

VER, sjöar i Södermanlands län, växtplankton Verifiering, växtplankton i sjöar Södermanlands läns ansvarsområde Växtplankton   Var sjätte år 2008 -
VER, sjöar i Södermanlands län, växtplankton Verifiering, växtplankton i sjöar Södermanlands läns ansvarsområde Växtplankton Andel blågrönalger 1 gång per år 2008 2010
VER, sjöar i Södermanlands län, växtplankton Verifiering, växtplankton i sjöar Södermanlands läns ansvarsområde Växtplankton Trofiskt planktonindex (TPI) 1 gång per år 2008 2010
VER, sjöar i Södermanlands län, växtplankton Verifiering, växtplankton i sjöar Södermanlands läns ansvarsområde Växtplankton Artantal för växtplankton 1 gång per år 2008 2010
VER, sjöar i Södermanlands län, växtplankton Verifiering, växtplankton i sjöar Södermanlands läns ansvarsområde Växtplankton Totalbiomassa 1 gång per år 2008 2010
VER, sjöar i Södermanlands län, makrofyter verifiering sjöar i Södermanlands län, Makrofyter Makrofyter   En gång 2008 2008

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

VER, sjöar i Södermanlands län, vattenkemi Verifiering, vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden   1 gång per år 2008 2010
VER, sjöar i Södermanlands län, vattenkemi Verifiering, vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden Syrgas 1 gång per år 2008 2010
VER, sjöar i Södermanlands län, vattenkemi Verifiering, vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande   annat 2006 -
VER, sjöar i Södermanlands län, vattenkemi Verifiering, vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande Temperatur annat 2006 -
VER, sjöar i Södermanlands län, vattenkemi Verifiering, vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden   1 gång per år 2008 2010
VER, sjöar i Södermanlands län, vattenkemi Verifiering, vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Vattenfärg 1 gång per år 2008 2010
VER, sjöar i Södermanlands län, vattenkemi Verifiering, vattenkemi i sjöar Näringsämnen   1 gång per år 2008 2010
VER, sjöar i Södermanlands län, vattenkemi Verifiering, vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalkväve 1 gång per år 2008 2010
VER, sjöar i Södermanlands län, vattenkemi Verifiering, vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalfosfor 1 gång per år 2008 2010
VER, sjöar i Södermanlands län, vattenkemi Verifiering, vattenkemi i sjöar Försurning   1 gång per år 2008 2010
VER, sjöar i Södermanlands län, vattenkemi Verifiering, vattenkemi i sjöar Försurning pH 1 gång per år 2008 2010
VER, sjöar i Södermanlands län, vattenkemi Verifiering, vattenkemi i sjöar Försurning Alkalinitet 1 gång per år 2008 2010

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningVER, sjöar i Södermanlands län, växtplanktonVäxtplankton
Operativ övervakningVER, sjöar i Södermanlands län, växtplanktonVäxtplankton