RMÖ Grundvatten enskilda brunnar Gotland

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förlängning av förvaltningscykel 3

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Godkänd
2015-02-27 09:57
Sötvatten
Löpande program
RMÖ, Regional miljöövervakning
1989
2010
Avslutat
Gotland
2015-02-27 09:28
2015-02-27 10:35
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.

Inaktiva övervakningsstationer

  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Bottängen SE638169-705358 Bottängen Mellersta Gotland - Roma Gothemsån
2 Boängen SE640086-710816 Boängen Norra Gotland – Stenkyrka Kustområde
3 Busarve 2 SE638106-705623 Busarve 2 Mellersta Gotland - Roma Gothemsån
4 Digeråkra SE638682-707038 Digeråkra Mellersta Gotland - Roma Gothemsån
5 Eke SE634112-703431 Eke Sydöstra Gotland - Grötlingbo Kustområde
6 Lau SE635500-167128 Lau Kustområde
7 Martebo 1 SE640681-709066 Martebo 1 Norra Gotland – Stenkyrka Kustområde
8 Martebo 2 SE640662-709126 Martebo 2 Norra Gotland – Stenkyrka Kustområde
9 Näsungs SE638550-713439 Näsungs Mellersta Gotland - Roma Gothemsån
10 Rone SE634613-708167 Rone Sydöstra Gotland - Ljugarn Kustområde
11 Siggur SE638587-711753 Siggur Mellersta Gotland - Roma Gothemsån
12 Smissänge SE640809-711250 Smissänge Norra Gotland – Stenkyrka Kustområde
13 Östergarn SE636836-168401 Östergarn Sydöstra Gotland - Ljugarn Kustområde