Smissänge

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE640809-711250
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Norra Gotland – Stenkyrka (WA86256799)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Norra Gotland – Stenkyrka (WA86256799)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Norra Gotland – Stenkyrka (WA86256799)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Norra Gotland – Stenkyrka (WA86256799)
Stationen skapades: 2015-01-12 09:44 av Sveriges geologiska undersökning (SGU)
Senast uppdaterad: 2015-03-12 19:18 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Grundvatten
Län
Gotland - 09
Kommun
Gotland - 0980
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Kustområde - SE118117
Åtgärdsområde
Nordvästra Gotland
Startår
1989
Slutår
2010
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6408096
SWEREF99 TM Östlig: 711250

RT 90 2,5 gon V - X: 6407797
RT 90 2,5 gon V - Y: 1663441

WGS84 Latitud: 57,7650677104738
WGS84 Longitud: 18,5516485716272

ETRS-89 Latitud: 57.76506
ETRS-89 Longitud: 18.55164

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RMÖ Grundvatten enskilda brunnar Gotland Vattenkemi i enskilda brunnar Smissänge

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Grundvatten kemiska kvalitetsfaktorer

RMÖ Grundvatten enskilda brunnar Gotland Vattenkemi i enskilda brunnar Klorid   2 gånger per år 1989 2010
RMÖ Grundvatten enskilda brunnar Gotland Vattenkemi i enskilda brunnar Konduktivitet   2 gånger per år 1989 2010
RMÖ Grundvatten enskilda brunnar Gotland Vattenkemi i enskilda brunnar Nitrat + nitrit   2 gånger per år 1989 2010
RMÖ Grundvatten enskilda brunnar Gotland Vattenkemi i enskilda brunnar Ammonium   2 gånger per år 1989 2010
RMÖ Grundvatten enskilda brunnar Gotland Vattenkemi i enskilda brunnar Sulfat   2 gånger per år 1989 2010

Övervakning av skyddade områden

Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen

Parameter Klassning Version  
Dricksvattenförekomster Nej Arbetsmaterial
Nitratdirektivet
Natura 2000