SGU MIljöövervakning i sediment, Västernorrlands län

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förlängning av förvaltningscykel 3

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Ej granskad
Miljögiftssamordning
Löpande program
Länsstyrelsen i Västernorrlands län
SCR, Screening
2006
-
Pågående
Västernorrland
2015-02-27 09:44
2015-02-27 09:58
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.

Inaktiva övervakningsstationer

  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 SGU_06_0068 SE695268-160796 Älandsfjärden
2 SGU_06_0080 SE697496-162438 Gaviksfjärden
3 SGU_06_0089 SE698765-160028 Kramforsfjärden sek namn
4 SGU_06_0118 SE693039-157971 Alnösundet
5 SGU_06_0129 SE692851-158784 Klingerfjärden Ligger utanför HARO
6 SGU_06_0130 SE696848-160662 Ramöfjärden sek namn Ligger utanför HARO
7 SGU_06_0131 SE698022-160707 Kramforsfjärden sek namn Ligger utanför HARO
8 SGU_06_0174 SE702750-166754 Husumbukten Ligger utanför HARO
9 SGU_06_0226 SE692077-158110 Sundsvallsfjärden Ligger utanför HARO
10 SGU_06_0234 SE691816-159456 Sundsvallsbukten Ligger utanför HARO
11 SGU_06_0236 SE692328-159536 Sundsvallsbukten Ligger utanför HARO
12 SGU_06_0254 SE702120-164745 Örnsköldsviksfjärden Ligger utanför HARO
13 SGU_06_0261 SE700907-164325 Nätrafjärden Ligger utanför HARO
14 SGU_06_0264 SE699436-163553 Ullångersfjärden Ligger utanför HARO
15 SGU_06_0272 SE691348-158145 Svartviksfjärden Ligger utanför HARO
16 SGU_06_0278 SE695765-162463 S Höga kustens kustvatten Ligger utanför HARO
17 SGU_17H0001 SE691303-158671 Sundsvallsbukten Ligger utanför HARO
18 SGU_17H0002 SE691528-158271 Draget Ligger utanför HARO