SGU MIljöövervakning i sediment, Västernorrlands län

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 4 (2022-2027) Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Ej granskad
Miljögiftssamordning
Löpande program
Länsstyrelsen i Västernorrlands län
SCR, Screening
2006
-
Pågående
Västernorrland
2015-02-27 09:44
2015-02-27 09:58

Undersökningstyper Metaller i sediment
Startår 2006 Slutår 2006
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer
Prioriterade ämnen 0 - En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning
Fluoranten 0 - En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning
Särskilda förorenande ämnen 0 - En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning
Undersökningen ska kompletteras med fler parametrar
Krom 0 - En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning
Icke-dioxinlika PCB'er (6 PCB: 28,52,101,138,153,180) 0 - En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning