Makrofytinventeringar i Västra Götalands län

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förvaltningscykel 4 (2022-2027)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Ej granskad
Sötvatten
Punktinsats
Länsstyrelsen i Västra Götalands län
VER, Verifieringsövervakning
2006
2012
Avslutat
Västra Götaland
2015-03-10 14:02
2015-03-10 14:04
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Dättern, nord SE647995-131369 795, Dättern, nord Vänern - Dättern Göta älv
2 Fegen V (pelagialt, djupaste punkten) SE634820-133920 Fegen V (pelagialt, djupaste punkten) Fegen Ätran
3 Frisjön 8.572 utlopp SE639134-132882 Frisjön 8.572 utlopp Frisjön Viskan
4 Hullsjön, centralt SE646674-129906 Hullsjön Hullsjön Göta älv
5 Rådasjön SE639950-127740 Rådasjön Rådasjön Göta älv
6 St Hålsjön SE638690-131070 St Hålsjön Stora Hålsjön Viskan
7 Stora Färgen SE201670-410049 Stora Färgen Stora Färgen Göta älv
8 Storsjön SE200749-415104 Storsjön Storsjön Viskan
9 Såken utlopp SE639362-134159 Såken utlopp Såken Ätran
10 Tolken SE201355-424088 Tolken Tolken (Ulricehamn) Viskan