Övrigt fiske, Kronobergs län

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förvaltningscykel 4 (2022-2027)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Här redovisas tillfälliga och enstaka provfisken i vattendrag och sjöar som inte omfattas av något löpande nationellt eller regionalt miljöövervakningsprogram.
Ej granskad
Sötvatten
Punktinsats
Länsstyrelsen i Kronobergs län
Annat
1986
-
Pågående
Kronoberg
Jönköping
Blekinge
2015-10-12 16:15
2023-06-07 08:43
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 350 Obyåns mynning i Salen SE630025-142215 Lissbro upp vägbron OBYÅN: Salen - vid Krokön Mörrumsån
2 Kösen SE197646-432032 Kösen Lagan
3 Lillån vid Hyltan SE625610-146331 Hyltan LILLÅN: Ronnebyån (Dämn. Omr.) - Kinnen Ronnebyån
4 Lädjasjön utlopp SE632939-143408 Kavleån Ned Kvarndammen Lädjasjön Mörrumsån
5 Sjöatorpasjön utlopp SE630994-141772 Bilskroten Sjöatorpasjön Mörrumsån
6 Sörsjön SE628988-146512 Sörsjön Sörsjön Ronnebyån
7 Vikasjön neds SE631096-144529 Vikasjöns utlopp Vikahultebäcken Mörrumsån
8 Öjen, Oset SE629075-146563 Oset Oset Ronnebyån

Inaktiva övervakningsstationer

  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Alsterån Getaströmmen SE631585-149704 Alsterån Getaströmmen ALSTERÅN: Uvasjön - Lillån Alsterån
2 Alsterån vid Fagraström SE631700-149593 Alsterån ned damm Fagraström ALSTERÅN: Uvasjön - Lillån Alsterån
3 Bolmån Kvarnrännan Brusarp SE629090-137617 Bolmån Kvarnrännan Brusarp BOLMÅN: Exen - Kösen Lagan
4 Bolmån Leons damm SE629091-137610 Bolmån Leons damm BOLMÅN: Exen - Kösen Lagan
5 Bolmån nedstr bro Nöttja SE628936-137519 Bolmån nedstr bro Nöttja BOLMÅN: Exen - Kösen Lagan
6 Bolmån nedstr regl.damm SE629396-137600 Bolmån nedstr regl.damm BOLMÅN: Exen - Kösen Lagan
7 Bron uppstr Ängesjön SE633940-146040 Bron uppstr Ängesjön Mörrumsån: Änghultasjön - Boskvarnasjön Mörrumsån
8 Helgevärma sidofåra SE630710-143585 Helgevärma sidofåra MÖRRUMSÅN: Bergkvarasjön - Helgasjön Mörrumsån
9 Helgeå Skriperyd SE631105-140790 Helgeå Skriperyd Helge å: Ålabäcken - Rubblarp Helge å
10 Horgeån Horgeboda kvarn SE627153-142578 Horgeån Horgeboda kvarn HORGEÅN: Åsnen - Vinen Mörrumsån
11 Moheda nedstr vägbro SE631996-142513 Moheda nedstr vägbro LEKARYDSÅN: Danssjön - Stråken Mörrumsån
12 Nackekvarn nedstr. Damm SE632175-142524 Nackekvarn nedstr. Damm LEKARYDSÅN: Danssjön - Stråken Mörrumsån
13 Nedstr Duvekvarn SE633797-143879 Nedstr Duvekvarn RÄVABÄCKEN: Asasjön - Skärlen Mörrumsån
14 Nykvarn SE628786-143484 Nykvarn MÖRRUMSÅN: Åsnen - Vederlövssjön Mörrumsån
15 Omlöp Åby SE632266-143768 Omlöp Åby MÖRRUMSÅN: Helgasjön - Skavenäsasjön Mörrumsån
16 Ovan Hjorthålan SE625496-146298 Ovan Hjorthålan LILLÅN: Ronnebyån (Dämn. Omr.) - Kinnen Ronnebyån
17 Ovan spången SE631936-144298 Ovan spången ROTTNEÅN: Helgasjön - Innaren Mörrumsån
18 Skjurskvarn SE629019-143509 Skjurskvarn MÖRRUMSÅN: Åsnen - Vederlövssjön Mörrumsån
19 Skogskvarn SE628380-146320 Skogskvarn RONNEBYÅN: Viren - Bäck vid Öljeholm Ronnebyån
20 Stråken neds SE632589-142509 Nedstr granefors LEKARYDSÅN: Danssjön - Stråken Mörrumsån
21 Strömmarna SE632580-144480 Strömmarna MÖRRUMSÅN: Sörabysjön - Övrasjö Mörrumsån
22 Trässhults kanal Nedstr vägbron SE626570-143140 Trässhults kanal Nedstr vägbron Hönshyltefjorden - Åsnen Mörrumsån
23 Uppstr. g:a kvarnen SE631129-144498 Uppstr. g:a kvarnen Vikahultebäcken Mörrumsån
24 V. sporryd nedstr. Väg SE631109-144443 V. sporryd nedstr. Väg Vikahultebäcken Mörrumsån
25 Ö. Smörhöga SE629049-142173 Ö. Smörhöga OPPARYDSBÄCKEN: Salen - vid Hultet Mörrumsån