Öjen, Oset

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE629075-146563
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : 
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Oset (WA77488498)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Oset (WA77488498)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Oset (WA77488498)
Stationen skapades: 2015-02-27 12:11 av Länsstyrelsen i Kronobergs län
Vattenkategori
Sjö
Län
Kronoberg - 07
Kommun
Lessebo - 0761
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Ronnebyån - SE82000
Åtgärdsområde
Ronnebyån
Startår
2011
Slutår
2018
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6288752
SWEREF99 TM Östlig: 514899

RT 90 2,5 gon V - X: 6290751
RT 90 2,5 gon V - Y: 1465632

WGS84 Latitud: 56,7425243773954
WGS84 Longitud: 15,2435848494321

ETRS-89 Latitud: 56.74252
ETRS-89 Longitud: 15.24358

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
Extra regional miljöövervakning: fys-kem, miljögifter Vattenkemi i sjöar och vattendrag Öjen, Oset
Screening TBT 2011 Screening TBT+metaller

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

Extra regional miljöövervakning: fys-kem, miljögifter Vattenkemi i sjöar och vattendrag Näringsämnen   - 2018 2018
Screening TBT 2011 Screening TBT+metaller Prioriterade ämnen   En gång 2011 2011
Screening TBT 2011 Screening TBT+metaller Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar En gång 2011 2011
Screening TBT 2011 Screening TBT+metaller Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar En gång 2011 2011
Screening TBT 2011 Screening TBT+metaller Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar En gång 2011 2011
Screening TBT 2011 Screening TBT+metaller Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar En gång 2011 2011
Screening TBT 2011 Screening TBT+metaller Prioriterade ämnen Tributyltenn föreningar En gång 2011 2011
Screening TBT 2011 Screening TBT+metaller Särskilda förorenande ämnen   En gång 2011 2011
Screening TBT 2011 Screening TBT+metaller Särskilda förorenande ämnen Arsenik En gång 2011 2011
Screening TBT 2011 Screening TBT+metaller Särskilda förorenande ämnen Krom En gång 2011 2011
Screening TBT 2011 Screening TBT+metaller Särskilda förorenande ämnen Zink En gång 2011 2011
Screening TBT 2011 Screening TBT+metaller Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   En gång 2011 2011
Screening TBT 2011 Screening TBT+metaller Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kobolt En gång 2011 2011
Screening TBT 2011 Screening TBT+metaller Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Vanadin En gång 2011 2011
Extra regional miljöövervakning: fys-kem, miljögifter Vattenkemi i sjöar och vattendrag Särskilda förorenande ämnen   - 2018 2018