SCR, Nationell screening av högfluorerade ämnen 2001, Naturvårdsverket

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förlängning av förvaltningscykel 3

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Retrospektiva studier av perfluoralkylsulfonsyror i den svenska miljön. Mätningar av PFOS i gädda, abborre och sillgrissleägg. Beställare var Naturvårdsverket och Stockholms universitet, ITM, var utförare.
Ej granskad
Sötvatten
Kust och hav
Miljögiftssamordning
Punktinsats
SCR, Screening
2001
2002
Avslutat
Västerbotten
2016-10-25 16:49
2017-04-28 15:17
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Holmöarna SE707355-175080 Holmöarna N n Kvarkens kustvatten Havet