SCR, Nationell screening av organiska miljögifter 2001, Naturvårdsverket

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förlängning av förvaltningscykel 3

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Screening av organiska miljögifter i fisk från svenska bakgrundslokaler. Underlag för planering av övervakning enligt vattendirektivet och nationella miljömålet giftfri miljö. Analys av PBDE, PAH, HBCD, klorerade bensener, PCB, ftalater och klorerade dioxiner och furaner i fiskmuskel. Analys av PCP, triklosan och tetrabrombisfenol A i fiskgalla. Fisk från 9 referensområden (sötvatten, kust och utsjö).

Naturvårdsverket var beställare och Svenska miljöinstitutet, IVL, var utförare.
Läs mer
Ej granskad
Sötvatten
Kust och hav
Miljögiftssamordning
Punktinsats
SCR, Screening
2001
2004
Avslutat
Västerbotten
2016-10-25 17:09
2017-04-28 15:17
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Holmöarna SE707355-175080 Holmöarna N n Kvarkens kustvatten Havet