VER, Östergötlands län, sjöar

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förlängning av förvaltningscykel 3

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Verifierande övervakning av sjöar i Östergötland.
Sedan 2021 ingår även RMÖ-programmet "Operativ övervakning i vattenförekomster". På längre sikt kommer detta program kunna utgöra länets samlade operativa övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen.
Ej granskad
Sötvatten
Punktinsats
Länsstyrelsen i Östergötlands län
RMÖ, Regional miljöövervakning
VER, Verifieringsövervakning
2017
-
Pågående
Östergötland
Kalmar
2017-11-27 13:33
2023-02-27 11:27
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Bocksjön SE650315-145582 Bocksjön Bocksjön Motala ström
2 Byngaren, södra delen SE646150-154305 Byngaren, södra delen Byngaren Söderköpingsån
3 Djupsjön SE645401-155795 Kustområde
4 Djupsjön SE645404-155787 Djupsjön Djupsjön Kustområde
5 Gåsen SE645546-155105 Gåsen Kustområde
6 Hallebysjön SE647816-151096 Hallebysjön Hallebysjön Motala ström
7 Hemsjön SE646881-151549 Hemsjön Hemsjön Ligger utanför HARO
8 Hemsjön SE646923-151555 Hemsjön Söderköpingsån
9 Hulsjön SE644592-155811 Hulsjön Kustområde
10 Hulsjön SE644745-155800 Hulsjön Hulsjön Kustområde
11 Hällerstadsjön SE647982-151999 Hällerstadsjön Hällerstadsjön Söderköpingsån
12 Hällerstadsjön SE648030-151975 Hällerstadsjön Hällerstadsjön Söderköpingsån
13 Högvedssjön SE645010-155370 Högvedssjön Kustområde
14 Hövern SE647161-151718 Hövern Söderköpingsån
15 Hövern SE647191-151608 Hövern Hövern Söderköpingsån
16 Lien SE651441-148059 Lien Motala ström
17 Lien SE651492-148011 Lien Lien Motala ström
18 Lilla Rängen, utlopp SE645831-149152 Lilla Rängen, utlopp Lilla Rängen Motala ström
19 Ljungssjön SE648952-147946 Ljungssjön Ljungssjön Motala ström
20 Mellanjuten SE652216-150102 Mellanjuten Mellanjuten Motala ström
21 Mårn SE649565-150332 Mårn Mårn Motala ström
22 Mårn SE649640-150350 Mårn Motala ström
23 Norra Teden SE647118-151100 Norra Teden Norra Teden Motala ström
24 Norrbysjön SE649165-147484 Norrbysjön Norrbysjön Motala ström
25 Nären SE645227-150552 Nären Nären Storån
26 Ormlången SE651862-149793 Ormlången Motala ström
27 Rammsjön SE644347-154396 Rammsjön Rammsjön Ligger utanför HARO
28 Rammsjön SE644378-154389 Rammsjön Vindån
29 Risten SE646263-151523 Risten Risten Söderköpingsån
30 Rånen SE644284-154928 Rånen Kustområde
31 Rånen SE644382-154867 Rånen Rånen Kustområde
32 Rölången SE646598-153071 Rölången Söderköpingsån
33 Skiren SE650583-152510 Skiren Skiren Kustområde
34 Skiren SE650587-152500 Skiren Skiren Kustområde
35 Skogssjösjön SE646937-145982 Skogssjösjön Skogssjösjön Motala ström
36 Skolen SE642061-148602 Skolen Skolen Motala ström
37 Stora Bjän SE644131-151454 Stora Bjän Stora Bjän Storån
38 Stora Nälern SE651712-148301 Stora Nälern Motala ström
39 Stora Tron SE651039-148337 Stora Tron Stora Tron Motala ström
40 Stora Tron, norra delen SE651187-148461 Stora Tron Motala ström
41 Striern SE644022-149883 Striern Striern Motala ström
42 Stråken SE650040-146810 Stråken Stråken Motala ström
43 Stråken SE650126-146906 Stråken Motala ström
44 Svinstadsjön SE203224-471480 Svinstadsjön Motala ström
45 Svinstadsjön SE647180-150245 Svinstadsjön Motala ström
46 Svinstadsjön inlopp SE646962-150494 Bäcken mellan Vänässjön - Svinstadsjön Motala ström
47 Svinstadsjön, badplatsen SE649591-150343 Svinstadsjön Motala ström
48 Såken SE646010-152097 Såken Såken Söderköpingsån
49 Trehörningen SE645374-155437 Trehörningen Kustområde
50 utl Koppsjön SE650532-148200 WA89259756 Motala ström
51 Vin SE645960-151015 Vin Vin Motala ström
52 Vindommen SE644074-154016 Vindommen Vindån
53 Värnässjön SE646786-150733 Värnässjön Motala ström
54 Värnässjön SE646851-150667 Värnässjön Värnässjön Motala ström
55 Västersjön SE645261-153036 Västersjön Vindån
56 Västersjön SE645311-153023 Västersjön Västersjön Vindån
57 Åländern SE644489-150238 Åländern Motala ström
58 Älgsjön SE652565-148560 Älgsjön Älgsjön Motala ström
59 Ämten SE645424-152351 Ämten Ämten Söderköpingsån
60 Övre Fölingen SE643027-148267 Övre Fölingen Övre Fölingen Motala ström
61 Övre Virken SE644915-150856 Övre Virken Övre Virken Storån

Inaktiva övervakningsstationer

  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Juttern SE641102-150044 Juttern Juttern Motala ström
2 Ljungsjön SE648980-147842 Ljungssjön Ljungssjön Motala ström
3 Nedre Fölingen SE642806-148621 Nedre Fölingen Nedre Fölingen Motala ström
4 Raklången SE642420-145560 Raklången Raklången Motala ström
5 Storsjön SE645050-153069 Storsjön Storsjön Vindån
6 Önn SE645170-153335 Önn Önn Vindån