Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Stationen skapades: 2017-05-11 13:34 av Länsstyrelsen i Östergötlands län
Senast uppdaterad: 2019-01-08 19:08 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Östergötland - 05
Kommun
Linköping - 0580
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Motala ström - SE67000
Åtgärdsområde
Övre Motalaström
Startår
-
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6487596
SWEREF99 TM Östlig: 526366

RT 90 2,5 gon V - X: 6489526
RT 90 2,5 gon V - Y: 1479467

WGS84 Latitud: 58.528096
WGS84 Longitud: 15.452743

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SCR av miljögifter i Östergötland Vattenkemi i sjöar
VER, Östergötlands län, sjöar Vattenkemi sjöar Ljungssjön
VER, Östergötlands län, sjöar Växtplankton i sjöar Ljungssjön

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

VER, Östergötlands län, sjöar Växtplankton i sjöar Växtplankton   En gång 2017 2017
VER, Östergötlands län, sjöar Växtplankton i sjöar Växtplankton Klorofyll a En gång 2017 2017

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

VER, Östergötlands län, sjöar Vattenkemi sjöar Syrgasförhållanden   En gång 2017 2017
VER, Östergötlands län, sjöar Vattenkemi sjöar Syrgasförhållanden Syrgas En gång 2017 2017
VER, Östergötlands län, sjöar Vattenkemi sjöar Ljusförhållanden   En gång 0 -
VER, Östergötlands län, sjöar Vattenkemi sjöar Ljusförhållanden Siktdjup En gång 0 -
SCR av miljögifter i Östergötland Vattenkemi i sjöar Särskilda förorenande ämnen   - 2015 -
VER, Östergötlands län, sjöar Vattenkemi sjöar Näringsämnen   En gång 2017 2017
VER, Östergötlands län, sjöar Vattenkemi sjöar Näringsämnen Totalkväve En gång 2017 2017
VER, Östergötlands län, sjöar Vattenkemi sjöar Näringsämnen Totalfosfor En gång 2017 2017
VER, Östergötlands län, sjöar Vattenkemi sjöar Näringsämnen TOC En gång 2017 2017
VER, Östergötlands län, sjöar Vattenkemi sjöar Näringsämnen Nitrat + nitrit En gång 2017 2017
VER, Östergötlands län, sjöar Vattenkemi sjöar Näringsämnen Fosfat En gång 2017 2017
VER, Östergötlands län, sjöar Vattenkemi sjöar Näringsämnen Nitrit En gång 2017 2017
VER, Östergötlands län, sjöar Vattenkemi sjöar Temperaturförhållande   En gång 2017 2017
VER, Östergötlands län, sjöar Vattenkemi sjöar Temperaturförhållande Temperatur En gång 2017 2017
VER, Östergötlands län, sjöar Vattenkemi sjöar Försurning   En gång 2017 2017
VER, Östergötlands län, sjöar Vattenkemi sjöar Försurning pH En gång 2017 2017
VER, Östergötlands län, sjöar Vattenkemi sjöar Försurning Alkalinitet En gång 2017 2017
VER, Östergötlands län, sjöar Vattenkemi sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   En gång 0 -
VER, Östergötlands län, sjöar Vattenkemi sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans En gång 0 -