SCR av miljögifter i Östergötland

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förvaltningscykel 4 (2022-2027)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Screeningundersökningar genomförs vanligen i kampanjform under ett år. Undersökningarna ger information om kemiska ämnen som kan medföra hälso- och miljöproblem. Resultaten från undersökningarna bidrar till underlag för uppföljning av miljökvalitetsnormer, miljökvalitetsmål och planering av framtida miljögiftsövervakning, men kan även ligga till grund för beslut om åtgärder rörande kemikalieanvändning. Undersökningarna samordnas vanligen av Naturvårdsverket och utförs i samarbete med andra länsstyrelser och nationella miljömyndigheter. Motiv för att inkludera ett ämne i screeningen är t.ex. att det används i stor omfattning och att det prioriteras och uppmärksammas i olika internationella sammanhang. Eftersom screeningen ofta sker samordnat bidrar den till att åskådliggöra geografiska skillnader av miljögiftsbelastningen i Sverige.
Läs mer
Ej granskad
Miljögiftssamordning
Punktinsats
Länsstyrelsen i Östergötlands län
SCR, Screening
2013
-
Pågående
Östergötland
Jönköping
2017-02-28 11:20
2022-10-13 11:08
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 BOREN UTL SE649278-146895 Motala Ström (Borensberg) Motala ström
2 Boren östra SE649246-146925 Motala ström
3 Bråviken, Pampusfjärden SE650075-152920 Pampusfjärden
4 DOVERNS UTLOPP Fi07 SE650254-150308 Dovern Motala ström
5 Dömestadsbäcken SE647910-147110 Dömestadsbäcken Motala ström
6 Föderkullabäcken SE647754-146051 Föderkullabäcken Motala ström
7 Glan SE204001-476077 Glan Motala ström
8 Glan (Borgs VV) SE648800-147900 Motala ström
9 Glan, mellan St Måshällen och St Skäret SE649885-150810 Glan Motala ström
10 HÅCKLASJÖN ÅT09 SE645231-151373 Motala ström
11 HÄLLAÅN SE648421-153150 Söderköpingsån (Hällaån - Söderköping) Söderköpingsån
12 KISASJÖN NORRA DELEN SE643170-149085 Kisasjön Motala ström
13 Kisasjön utl SE643371-149105 Storån (Kisasjön - Åsunden) Motala ström
14 Ljungssjön SE648952-147946 Ljungssjön Motala ström
15 Ljurabäck Gb30 SE649687-152465 Ljurabäck Motala ström
16 Mjölnaån SE648009-144480 Motala ström
17 Motalaström vid Fiskeby SE649693-151843 Motala ström
18 Motalaströms utlopp Gb6B SE649684-152213 Motala ström
19 Skenaån SE647403-145489 Skenaån Motala ström
20 Sommen SE643475-145520 Sommen-Västra Motala ström
21 SOMMENS UTL SE644728-145497 Svartån: Laxberg Motala ström
22 STÅNGÅN NYKVARN SE647760-148984 Stångån Motala ström
23 Stångåns inlopp i Roxen Li06 SE648015-148933 Stångån Motala ström
24 SVARTÅN HULTERSTAD SE646301-145946 Svartån (Mjölby) Motala ström
25 Svartån, vid Albacken SE646847-146190 Svartån (Mjölby) Motala ström
26 Sviestadsån SE648183-149420 Sviestadsån (Bankekind-Roxen) Motala ström
27 Tinnerbäcken SE647366-148895 Motala ström
28 Vadsbäcken SE649544-153382 Vadsbäcken Kustområde
29 Varaån SE649855-154256 Varaån Kustområde
30 Vättern, Motalaviken SE648756-145254 Motala ström