Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Stationen skapades: 2018-01-23 10:40 av Länsstyrelsen i Östergötlands län
Vattenkategori
Sjö
Län
Östergötland - 05
Kommun
Motala - 0583
Vattenmyndighet
Länsstyrelsen Östergötland
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Motala ström - SE67000
Åtgärdsområde
Övre Motalaström
Startår
2017
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6490407
SWEREF99 TM Östlig: 516126

RT 90 2,5 gon V - X: 6492461
RT 90 2,5 gon V - Y: 1469258

WGS84 Latitud: 58,5538413819198
WGS84 Longitud: 15,2771217329596

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SCR av miljögifter i Östergötland Vattenkemi i sjöar

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SCR av miljögifter i Östergötland Vattenkemi i sjöar Prioriterade ämnen   - 2017 -
SCR av miljögifter i Östergötland Vattenkemi i sjöar Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar - 2017 -
SCR av miljögifter i Östergötland Vattenkemi i sjöar Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar - 2017 -
SCR av miljögifter i Östergötland Vattenkemi i sjöar Prioriterade ämnen Antracen - 2017 -
SCR av miljögifter i Östergötland Vattenkemi i sjöar Prioriterade ämnen Klorfenvinfos - 2017 -
SCR av miljögifter i Östergötland Vattenkemi i sjöar Prioriterade ämnen Di(2-ethylhexyl)ftalat (DEHP) - 2017 -
SCR av miljögifter i Östergötland Vattenkemi i sjöar Prioriterade ämnen Endosulfan - 2017 -
SCR av miljögifter i Östergötland Vattenkemi i sjöar Prioriterade ämnen Fluoranten - 2017 -
SCR av miljögifter i Östergötland Vattenkemi i sjöar Prioriterade ämnen Hexaklorbensen - 2017 -
SCR av miljögifter i Östergötland Vattenkemi i sjöar Prioriterade ämnen Isoproturon - 2017 -
SCR av miljögifter i Östergötland Vattenkemi i sjöar Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar - 2017 -
SCR av miljögifter i Östergötland Vattenkemi i sjöar Prioriterade ämnen Naftalen - 2017 -
SCR av miljögifter i Östergötland Vattenkemi i sjöar Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar - 2017 -
SCR av miljögifter i Östergötland Vattenkemi i sjöar Prioriterade ämnen Nonylfenol (4-nonylfenol) - 2017 -
SCR av miljögifter i Östergötland Vattenkemi i sjöar Prioriterade ämnen Oktylfenol - 2017 -
SCR av miljögifter i Östergötland Vattenkemi i sjöar Prioriterade ämnen Pentaklorfenol - 2017 -
SCR av miljögifter i Östergötland Vattenkemi i sjöar Prioriterade ämnen Tributyltenn föreningar - 2017 -
SCR av miljögifter i Östergötland Vattenkemi i sjöar Prioriterade ämnen Aldrin - 2017 -
SCR av miljögifter i Östergötland Vattenkemi i sjöar Prioriterade ämnen Dieldrin - 2017 -
SCR av miljögifter i Östergötland Vattenkemi i sjöar Prioriterade ämnen DDT - 2017 -
SCR av miljögifter i Östergötland Vattenkemi i sjöar Prioriterade ämnen Isodrin - 2017 -
SCR av miljögifter i Östergötland Vattenkemi i sjöar Prioriterade ämnen Benso(a)pyrene - 2017 -
SCR av miljögifter i Östergötland Vattenkemi i sjöar Prioriterade ämnen Benso(g,h,i)perylen - 2017 -
SCR av miljögifter i Östergötland Vattenkemi i sjöar Prioriterade ämnen Indeno(1,2,3-cd)pyren - 2017 -
SCR av miljögifter i Östergötland Vattenkemi i sjöar Prioriterade ämnen Benso(b)fluoranten - 2017 -
SCR av miljögifter i Östergötland Vattenkemi i sjöar Prioriterade ämnen Benso(k)fluoranten - 2017 -
SCR av miljögifter i Östergötland Vattenkemi i sjöar Särskilda förorenande ämnen   - 2017 -
SCR av miljögifter i Östergötland Vattenkemi i sjöar Särskilda förorenande ämnen Krom - 2017 -
SCR av miljögifter i Östergötland Vattenkemi i sjöar Särskilda förorenande ämnen Zink - 2017 -
SCR av miljögifter i Östergötland Vattenkemi i sjöar Särskilda förorenande ämnen Koppar Två gånger 2017 -
SCR av miljögifter i Östergötland Vattenkemi i sjöar Särskilda förorenande ämnen Nonylfenoletoxilater - 2017 -