Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Stationen skapades: 2006-11-25 18:18 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2019-03-15 16:13 av Länsstyrelsen i Östergötlands län
Vattenkategori
Sjö
Län
Östergötland - 05
Kommun
Finspång - 0562
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Motala ström - SE67000
Åtgärdsområde
Nedre Motalaström
Startår
1974
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6500887
SWEREF99 TM Östlig: 549812

RT 90 2,5 gon V - X: 6502540
RT 90 2,5 gon V - Y: 1503080

WGS84 Latitud: 58.645405423
WGS84 Longitud: 15.8582212614

ETRS-89 Latitud: 58.64540
ETRS-89 Longitud: 15.85822

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SCR av miljögifter i Östergötland Vattenkemi i sjöar
SRK, Motala Ströms Vattenvårdsförbund, MSV Vattenkemi och växtplankton, sötvatten Fi07 DOVERNS UTLOPP
SRK, Motala Ströms Vattenvårdsförbund, MSV Kiselalger, sötvatten Fi07 DOVERNS UTLOPP

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Motala Ströms Vattenvårdsförbund, MSV Vattenkemi och växtplankton, sötvatten Ljusförhållanden   12 gånger per år 1974 -
SRK, Motala Ströms Vattenvårdsförbund, MSV Vattenkemi och växtplankton, sötvatten Ljusförhållanden Grumlighet 12 gånger per år 1974 -
SRK, Motala Ströms Vattenvårdsförbund, MSV Vattenkemi och växtplankton, sötvatten Näringsämnen   12 gånger per år 1974 -
SRK, Motala Ströms Vattenvårdsförbund, MSV Vattenkemi och växtplankton, sötvatten Näringsämnen Totalkväve 12 gånger per år 1974 -
SRK, Motala Ströms Vattenvårdsförbund, MSV Vattenkemi och växtplankton, sötvatten Näringsämnen Totalfosfor 12 gånger per år 1974 -
SRK, Motala Ströms Vattenvårdsförbund, MSV Vattenkemi och växtplankton, sötvatten Näringsämnen Ammonium 12 gånger per år 1974 -
SRK, Motala Ströms Vattenvårdsförbund, MSV Vattenkemi och växtplankton, sötvatten Näringsämnen Järn 6 gånger per år 1974 -
SRK, Motala Ströms Vattenvårdsförbund, MSV Vattenkemi och växtplankton, sötvatten Näringsämnen Fosfat 12 gånger per år 1974 -
SRK, Motala Ströms Vattenvårdsförbund, MSV Vattenkemi och växtplankton, sötvatten Prioriterade ämnen   12 gånger per år 1974 -
SRK, Motala Ströms Vattenvårdsförbund, MSV Vattenkemi och växtplankton, sötvatten Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar 12 gånger per år 1974 -
SRK, Motala Ströms Vattenvårdsförbund, MSV Vattenkemi och växtplankton, sötvatten Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar 12 gånger per år 1974 -
SRK, Motala Ströms Vattenvårdsförbund, MSV Vattenkemi och växtplankton, sötvatten Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar 12 gånger per år 1974 -
SRK, Motala Ströms Vattenvårdsförbund, MSV Vattenkemi och växtplankton, sötvatten Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar 12 gånger per år 1974 -
SCR av miljögifter i Östergötland Vattenkemi i sjöar Prioriterade ämnen   - 2017 -
SCR av miljögifter i Östergötland Vattenkemi i sjöar Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar - 2017 -
SCR av miljögifter i Östergötland Vattenkemi i sjöar Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar - 2017 -
SCR av miljögifter i Östergötland Vattenkemi i sjöar Prioriterade ämnen Antracen - 2017 -
SCR av miljögifter i Östergötland Vattenkemi i sjöar Prioriterade ämnen Klorfenvinfos - 2017 -
SCR av miljögifter i Östergötland Vattenkemi i sjöar Prioriterade ämnen Di(2-ethylhexyl)ftalat (DEHP) - 2017 -
SCR av miljögifter i Östergötland Vattenkemi i sjöar Prioriterade ämnen Endosulfan - 2017 -
SCR av miljögifter i Östergötland Vattenkemi i sjöar Prioriterade ämnen Fluoranten - 2017 -
SCR av miljögifter i Östergötland Vattenkemi i sjöar Prioriterade ämnen Hexaklorbensen - 2017 -
SCR av miljögifter i Östergötland Vattenkemi i sjöar Prioriterade ämnen Isoproturon - 2017 -
SCR av miljögifter i Östergötland Vattenkemi i sjöar Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar - 2017 -
SCR av miljögifter i Östergötland Vattenkemi i sjöar Prioriterade ämnen Naftalen - 2017 -
SCR av miljögifter i Östergötland Vattenkemi i sjöar Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar - 2017 -
SCR av miljögifter i Östergötland Vattenkemi i sjöar Prioriterade ämnen Nonylfenol (4-nonylfenol) - 2017 -
SCR av miljögifter i Östergötland Vattenkemi i sjöar Prioriterade ämnen Oktylfenol - 2017 -
SCR av miljögifter i Östergötland Vattenkemi i sjöar Prioriterade ämnen Pentaklorfenol - 2017 -
SCR av miljögifter i Östergötland Vattenkemi i sjöar Prioriterade ämnen Tributyltenn föreningar - 2017 -
SCR av miljögifter i Östergötland Vattenkemi i sjöar Prioriterade ämnen Aldrin - 2017 -
SCR av miljögifter i Östergötland Vattenkemi i sjöar Prioriterade ämnen Dieldrin - 2017 -
SCR av miljögifter i Östergötland Vattenkemi i sjöar Prioriterade ämnen DDT - 2017 -
SCR av miljögifter i Östergötland Vattenkemi i sjöar Prioriterade ämnen Isodrin - 2017 -
SCR av miljögifter i Östergötland Vattenkemi i sjöar Prioriterade ämnen Benso(a)pyrene - 2017 -
SCR av miljögifter i Östergötland Vattenkemi i sjöar Prioriterade ämnen Benso(g,h,i)perylen - 2017 -
SCR av miljögifter i Östergötland Vattenkemi i sjöar Prioriterade ämnen Indeno(1,2,3-cd)pyren - 2017 -
SCR av miljögifter i Östergötland Vattenkemi i sjöar Prioriterade ämnen Benso(b)fluoranten - 2017 -
SCR av miljögifter i Östergötland Vattenkemi i sjöar Prioriterade ämnen Benso(k)fluoranten - 2017 -
SCR av miljögifter i Östergötland Vattenkemi i sjöar Prioriterade ämnen PFOS - Perfluoroktansulfonsyra och dess derivater - 2013 -
SCR av miljögifter i Östergötland Vattenkemi i sjöar Prioriterade ämnen Dikofol - 2013 -
SCR av miljögifter i Östergötland Vattenkemi i sjöar Prioriterade ämnen Heptaklor - 2013 -
SRK, Motala Ströms Vattenvårdsförbund, MSV Vattenkemi och växtplankton, sötvatten Temperaturförhållande   12 gånger per år 1974 -
SRK, Motala Ströms Vattenvårdsförbund, MSV Vattenkemi och växtplankton, sötvatten Temperaturförhållande Temperatur 12 gånger per år 1974 -
SRK, Motala Ströms Vattenvårdsförbund, MSV Vattenkemi och växtplankton, sötvatten Försurning   12 gånger per år 1974 -
SRK, Motala Ströms Vattenvårdsförbund, MSV Vattenkemi och växtplankton, sötvatten Försurning pH 12 gånger per år 1974 -
SRK, Motala Ströms Vattenvårdsförbund, MSV Vattenkemi och växtplankton, sötvatten Försurning Alkalinitet 12 gånger per år 1974 -
SRK, Motala Ströms Vattenvårdsförbund, MSV Vattenkemi och växtplankton, sötvatten Särskilda förorenande ämnen   12 gånger per år 1974 -
SRK, Motala Ströms Vattenvårdsförbund, MSV Vattenkemi och växtplankton, sötvatten Särskilda förorenande ämnen Nitrat 12 gånger per år 1974 -
SRK, Motala Ströms Vattenvårdsförbund, MSV Vattenkemi och växtplankton, sötvatten Särskilda förorenande ämnen Zink 12 gånger per år 1974 -
SRK, Motala Ströms Vattenvårdsförbund, MSV Vattenkemi och växtplankton, sötvatten Särskilda förorenande ämnen Koppar 12 gånger per år 1974 -
SRK, Motala Ströms Vattenvårdsförbund, MSV Vattenkemi och växtplankton, sötvatten Särskilda förorenande ämnen Krom 12 gånger per år 1974 -
SCR av miljögifter i Östergötland Vattenkemi i sjöar Särskilda förorenande ämnen   - 2017 -
SCR av miljögifter i Östergötland Vattenkemi i sjöar Särskilda förorenande ämnen Krom - 2017 -
SCR av miljögifter i Östergötland Vattenkemi i sjöar Särskilda förorenande ämnen Zink - 2017 -
SCR av miljögifter i Östergötland Vattenkemi i sjöar Särskilda förorenande ämnen Nonylfenoletoxilater - 2017 -
SCR av miljögifter i Östergötland Vattenkemi i sjöar Särskilda förorenande ämnen Koppar Två gånger 2017 -
SRK, Motala Ströms Vattenvårdsförbund, MSV Vattenkemi och växtplankton, sötvatten Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   12 gånger per år 1974 -
SRK, Motala Ströms Vattenvårdsförbund, MSV Vattenkemi och växtplankton, sötvatten Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 12 gånger per år 1974 -
SRK, Motala Ströms Vattenvårdsförbund, MSV Vattenkemi och växtplankton, sötvatten Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kobolt 12 gånger per år 1974 -
SRK, Motala Ströms Vattenvårdsförbund, MSV Vattenkemi och växtplankton, sötvatten Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Totalaluminium 12 gånger per år 1974 -

Biologiska kvalitetsfaktorer

SRK, Motala Ströms Vattenvårdsförbund, MSV Kiselalger, sötvatten Påväxt-kiselalger   Var tredje år 2009 -
SRK, Motala Ströms Vattenvårdsförbund, MSV Kiselalger, sötvatten Påväxt-kiselalger IPS-index för Kiselalger Var tredje år 2009 -
SRK, Motala Ströms Vattenvårdsförbund, MSV Kiselalger, sötvatten Påväxt-kiselalger ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar Var tredje år 2009 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningSRK, Motala Ströms Vattenvårdsförbund, MSVFörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
NäringsämnenAmmonium
NäringsämnenFosfat
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
Prioriterade ämnenBly och blyföreningar
Prioriterade ämnenKadmium och kadmiumföreningar
Prioriterade ämnenKvicksilver och kvicksilverföreningar
Prioriterade ämnenNickel och nickelföreningar
Särskilda förorenande ämnenKoppar
Särskilda förorenande ämnenKrom
Särskilda förorenande ämnenZink
TemperaturförhållandeTemperatur
Operativ övervakningSRK, Motala Ströms Vattenvårdsförbund, MSVNäringsämnenAmmonium
NäringsämnenFosfat
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve