SRK, Motala Ströms Vattenvårdsförbund, MSV

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Samordnat recipientkontroll för Motala Ströms vattenvårdsförbunds verksamhetsområde.
Motala ströms vattenvårdsförbunds verksamhetsområde omfattar:
a. Motala ströms avrinningsområde (67) nedströms Vätterns utlopp samt Mjölnaåns delavrinningsområde.
b. Områden mellan Motala ströms utlopp och Kilaåns utlopp som dränerar direkt till inre Bråviken, mellersta Bråviken, yttre Bråviken, Bråvikens kustvatten, Sillöfjärden eller Marsviken.
c. Söderköpingsåns- (68), Vindåns- (69) samt Storåns (70) avrinningsområden inklusive mellanliggande kustavrinningsområden.
Läs mer
Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Motalaströms vattenvårdsförbund
SRK, Samordnad recipientkontroll
1966
-
Pågående
Östergötland
Örebro
Kalmar
Södermanland
Jönköping
2011-03-14 15:39
2019-05-15 16:51
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 ARKÖSUNDET SE648565-156680 ARKÖSUNDET No01 Arkösund Havet
2 ASPLÅNGEN SE648688-151884 ASPLÅNGEN Sö01 Asplången Söderköpingsån
3 AVERN SE653017-148572 AVERN Hj06 Avern Motala ström
4 BODASJÖN SE639630-150515 Bodasjön MS30/Sed24 Bodasjön Motala ström
5 BOREN SE649260-146815 BOREN Mo03 Boren Motala ström
6 Boren Sed03 SE649466-146023 Boren Sed03 Boren Söderköpingsån
7 BOREN UTL SE649278-146895 BOREN UTL Mo04 Motala Ström (Borensberg) Motala ström
8 Boren, vid Borenshult SE649300-145860 Boren, vid Borenshult Bf2 Boren Motala ström
9 Bråviken mellersta Gb22 SE650151-154128 BRÅVIKEN MELLERSTA GB22 Mellersta Bråviken Havet
10 BRÅVIKEN Ö LÖNÖ SE649754-156026 Bråviken Ö Lönö Gb16/Sed25 Yttre Bråviken Havet
11 Bråviken öster Lönö SE649650-155978 Bråviken öster Lönö A1 Yttre Bråviken Havet
12 Bråviken, Pampusfjärden SE650075-152920 Bråviken, Pampusfjärden Sed14 Pampusfjärden
13 Bråviken, Ö Esterön SE650215-153375 Inre Bråviken Havet
14 Byngaren, södra delen SE646150-154305 Byngaren, södra delen Bf27/Sed13 Byngaren Söderköpingsån
15 BYNGARENS UTLOPP SE646272-154170 BYNGARENS UTLOPP Va07 Söderköpingsån (Färgeboån/Byngsboån) Söderköpingsån
16 BYSJÖN UTL SE645220-151109 BYSJÖN UTL Åt01 Storån Storån
17 Båtsjön SE644992-151974 BÅTSJÖN Åt04 Båtsjön Storån
18 Bönnern, centrala delen SE651060-149500 Bönnern Fi06/Sed07 Bönnern Motala ström
19 Disevidån innan inflödet Tåkern SE646679-143765 DISEVIDÅN Öd01 Disevidån Motala ström
20 Dovern, centrala delen SE650465-150080 Dovern, centrala delen Fi12/Bf21/Sed08 Dovern Motala ström
21 DOVERNS UTLOPP Fi07 SE650254-150308 DOVERNS UTLOPP Fi07 Dovern Motala ström
22 EFTER SKÄRBLACKA SE649580-150508 EFTER SKÄRBLACKA GB02 Motala ström: (Roxen-Glan) Motala ström
23 EMMAÅN SE651393-148924 EMMAÅN Fi05 Emmaån (NÖ Hällestad) Motala ström
24 EMMAÅN SE652684-147733 EMMAÅN Hj02 Emmaån/Boverkeån mellan Storsjön och Lyren Motala ström
25 Glan Sed10 SE650234-150859 Glan Sed10 Glan Söderköpingsån
26 Glan, mellan St Måshällen och St Skäret SE649885-150810 Glan Motala ström
27 HAFJÄRDEN SE647192-156701 HAFJÄRDEN Sö14 Kärrfjärden Havet
28 Hafjärden Sed17 SE647400-156474 Hafjärden Sed17 Kärrfjärden Havet
29 Halsösund Sed21 SE644470-156131 Halsösund Sed21 Halsöfjärden Havet
30 Hamnarydssjön SE639611-144278 Hamnarydssjön 4B Hamnarydssjön Motala ström
31 HARGSJÖN SE646103-146637 HARGSJÖN Mö03 Hargsjön Motala ström
32 Hjortkvarnsån_hj5 SE653096-148189 HADDEBOÅN Hj05 Haddeboån mellan Glottrabäcken och Avern Motala ström
33 Horns udde Glan SE650043-150589 GLAN GB03 Glan Motala ström
34 Horsfjärden, södra delen SE644725-150620 HORSFJÄRDEN Ki09 Horsfjärden Storån
35 HÅCKLASJÖN ÅT09 SE645231-151373 Håcklasjöns utlopp ÅT09 Motala ström
36 Håcklasjön, centrala delen SE645235-151325 Håcklasjön, centrala delen Bf24/Sed11 Håcklasjön Storån
37 HÄLLAÅN SE648421-153150 HÄLLAÅN Sö03 Söderköpingsån (Hällaån - Söderköping) Söderköpingsån
38 HÄLLESTADÅN SE651346-148654 HÄLLESTADÅN Fi04 Hällestadsån (Borggård-Hällestad) Motala ström
39 HÄTTORPSÅN SE650742-147360 HÄTTORPSÅN Mo09 Hättorpsån Motala ström
40 IGELFORSÅN SE652440-149387 IGELFORSÅN Fi10 Lotorpsån (Avern-Björkesjön) Motala ström
41 Inre Bråviken SE650320-153189 Inre Bråviken Inre Bråviken Havet
42 Inre Slätbaken SE648220-154101 Inre Slätbaken Inre Slätbaken Havet
43 Järnlunden Li21 SE645058-149069 Järnlunden Li21 Järnlunden Motala ström
44 JÄRNLUNDEN UTL SE645413-149140 JÄRNLUNDEN UTL Li20 Stångån (Brokind) Motala ström
45 KAGGEBOFJÄRDEN SE643094-155124 KAGGEBOFJÄRDEN Va11 Kaggebofjärden Havet
46 Kapellån SE647684-148024 Kapellån Li17Ny Lillån (Kapellån) Motala ström
47 Kapellån SE647766-147914 Kapellån Li17 Lillån (Kapellån) Motala ström
48 KISASJÖN NORRA DELEN SE643170-149085 KISASJÖN NORRA DELEN KS02 Kisasjön Motala ström
49 KISASJÖN UTL SE643371-149105 KISASJÖN UTL Ki02 Storån (Kisasjön - Åsunden) Motala ström
50 KISAÅN SE642950-149002 KISAÅN Lå01 Storån (Centrala Kisa) Motala ström
51 KRÖN SE639434-150136 Krön MS05/Sed23 Krön Motala ström
52 Kvädöfjärden SE643195-155607 Lindödjupet Havet
53 Lillån SE642295-143640 Lillån 616 Lillån: Noån - Bohultasjön Motala ström
54 Lillån SE643600-145175 Lillån 902 Lillån vid Tranås Motala ström
55 LILLÅN SE648050-147850 LILLÅN Li14 Lillån (Svartån-Kapellån) Motala ström
56 Ljurabäck Gb30 SE649687-152465 Ljurabäck Gb43 Gb43 Ljurabäck Motala ström
57 Mellersta Bråviken SE650189-154136 Mellersta Bråviken Mellersta Bråviken Havet
58 Merumsfjärden SE647972-154893 Merumsfjärden Merumsfjärden Havet
59 Mjölnaån utflödet i Vättern SE648010-144480 Mjölnaån utflödet i Vättern Bf01 Mjölnaån Motala ström
60 Motalaströms utlopp Gb06B SE649684-152213 Motalaströms utlopp Gb6B Gb6B Motala Ström (Glan-Bråviken) Motala ström
61 Mölarpsån SE640390-143967 Mölarpsån 202 Mölarpsån Motala ström
62 Nedströms Sjöalyckesjön SE641648-143322 Nedströms Sjöalyckesjön 306 Kliarydsån Motala ström
63 Noen SE642926-143653 Noen 606 Noen Motala ström
64 Norra Åsunden Sed04 SE643620-149388 Norra Åsunden Sed04 Åsunden Söderköpingsån
65 Norrköping Herstadberg SE650019-152209 Norrköping Herstadberg Gb07 Loddbyviken Ligger utanför HARO
66 Norrköping Lindö SE649932-152559 Norrköping Lindö Gb08 Lindö kanal Ligger utanför HARO
67 Noån SE642045-144052 Noån 602 Noån: Ralången - Lillån Motala ström
68 NÄFSSJÖN SE651275-150350 NÄFSSJÖN Fi11 Näfssjön Motala ström
69 OMMENS UTL SE650401-147360 OMMENS UTL Mo08 Hällestadsån (Kvarnsån, Ommen) Motala ström
70 ORREN Va08 SE645889-155886 Orren Va08/Sed19 Orren Havet
71 Rallån SE642685-144732 Rallån 702 Rallån Motala ström
72 Ralången SE641900-144150 Ralången 18 Ralången Motala ström
73 Roxen Li15, centrala delen SE648790-149035 Roxen Li15/Sed09 Roxen Motala ström
74 ROXEN S SE648168-148920 ROXEN S Li07 Roxen Motala ström
75 ROXEN UTL SE648849-150947 ROXEN UTL Li11 Motala ström: (Roxen-Glan) Motala ström
76 SKENAÅN Mö02 SE647672-146457 SKENAÅN Mö02 Skenaån Motala ström
77 Skärsjösjön SE641200-143890 Skärsjösjön 304 Skärsjösjön Motala ström
78 Slätbaken, S Farmors holme SE648087-154429 Slätbaken Sö06/Sed15 Inre Slätbaken Havet
79 Sommen SE643475-145520 Sommen Väst 34 Sommen-Västra Motala ström
80 Sommen Nordväst SE644587-145084 Sommen Nordväst 36 Sommen-Västra Motala ström
81 Sommen, västra bäckenet SE643720-145475 Sommen, västra bäckenet Bf12 Sommen-Västra Motala ström
82 Sommen, östra bäckenet SE643293-146870 Sommen Bo01/Sed02 Sommen-Östra Motala ström
83 SOMMENS UTL SE644728-145497 SOMMENS UTL Bo02 Svartån: Laxberg Motala ström
84 STORA VÄNSTERN SE649975-146250 STORA VÄNSTERN Mo10 Stora Vänstern Motala ström
85 STORÅN BROKVARN SE648382-152905 STORÅN BROKVARN Sö02 Storån (Söderköping) Söderköpingsån
86 STORÅN TÅBY SE647662-151995 STORÅN TÅBY Sö12 Storån (Ö. Ryd - Hällerstadsjön) Söderköpingsån
87 STORÅNS UTL SE648415-153320 STORÅNS UTL Sö04 Söderköpingsån (Söderköping - Mem) Söderköpingsån
88 STROLÅNGEN UTL SE647365-153667 STROLÅNGEN UTL Sö11 Hällaån, Söderköpingsån Söderköpingsån
89 Strolången, Ö Lötsvik SE647070-153880 Strolången, Ö Lötsvik Bf28 Strolången Söderköpingsån
90 STRÖMMEN INL. I ROXEN SE648648-148438 STRÖMMEN INL. I ROXEN Li12 Motala Ström Motala ström
91 STÅNGÅN NYKVARN SE647760-148984 STÅNGÅN NYKVARN Li05 Stångån Motala ström
92 STÅNGÅN, STOREBRO SE638443-150188 STÅNGÅN, STOREBRO MS01 Stångån: Högerumsån - Älsterebäcken Motala ström
93 STÅNGÅN, VERVELÅN SE641012-149757 STÅNGÅN, VERVELÅN MS07 Stångån: Juttern - Vervelån Motala ström
94 Stångån, vid Sundsbro SE646891-149743 ÄRLÅNGEN UTL Li03 Stångån (Ärlången-Linköping) Motala ström
95 STÅNGÅN, VIMMERBY SE639558-150150 STÅNGÅN, VIMMERBY MS04 Stångån: Högerumsån - Älsterebäcken Motala ström
96 Stångåns inlopp i Roxen Li06 SE648015-148933 Stångåns inlopp i Roxen Li06 Stångån Motala ström
97 SVARTÅN HULTERSTAD SE646301-145946 SVARTÅN HULTERSTAD Bo04 Svartån (Mjölby) Motala ström
98 Svartån nedströms Frinnaryd SE642530-144195 Svartån nedströms Frinnaryd 22 Svartån: Dryllån - Ralången Motala ström
99 Svartån nedströms Gripenberg SE642965-144740 Svartån nedströms Gripenberg 24 Svartån: Säbysjön - Dryllån Motala ström
100 Svartån nedströms Säbysjön SE643232-144917 Svartån nedströms Säbysjön 28 Svartån: Sommen - Säbysjön Motala ström
101 SVARTÅN SVARTÅFORS SE648095-148170 SVARTÅN SVARTÅFORS Li13 Svartån Motala ström
102 Svartån, nedströms Anneberg SE640130-144035 Svartån, nedströms Anneberg 6 Svartån: Vässledasjön - Sjunnerydssjön Motala ström
103 Svartån, vid Albacken SE646847-146190 SVARTÅN ALBACKEN Mö01 Svartån (Mjölby) Motala ström
104 Svartån, vid Gudhem SE647030-146580 Svartån, vid Gudhem Bf14/Sed01 Svartån (Mjölby) Motala ström
105 Svartåns utlopp i Ralången SE641465-144265 Svartåns utlopp i Ralången 16 Svartån: Ralången-Hyllingen Motala ström
106 Sviestadsån SE648299-149398 Sviestadsån Li16 Sviestadsån (Bankekind-Roxen) Motala ström
107 Säbysjön SE642960-144842 Säbysjön 26 Säbysjön Motala ström
108 SÖDRA TEDEN SE646900-151250 SÖDRA TEDEN Åt07 Södra Teden Motala ström
109 Tranås ARV SE643623-145302 Tranås ARV 30 Svartån: Sommen - Säbysjön Motala ström
110 Trännöfjärden SE647656-155299 Trännöfjärden Sed16 Trännöfjärden Havet
111 TRÄNNÖFJÄRDEN SE647438-155410 Trännöfjärden Sö13 Trännöfjärden Havet
112 Tåkern utlopp SE647412-144341 Tåkerns utlopp VD01 Mjölnaån Motala ström
113 Valdemarsviken inre SE645029-154968 Valdemarsviken inre Inre Valdemarsviken Havet
114 Valdemarsviken Sed20 SE645218-154833 Valdemarsviken Sed20 Inre Valdemarsviken Havet
115 Valdemarsviken vid Grännäs SE645245-154814 Valdemarsviken inre Va03 Inre Valdemarsviken Havet
116 Valdemarsviken yttre SE644296-155731 Valdemarsviken yttre Yttre Valdemarsviken Havet
117 VALDEMARSVIKEN YTTRE SE644500-155472 Valdemarsviken yttre Va05 Yttre Valdemarsviken Havet
118 VERVELÅN SE640935-149519 VERVELÅN MS21 Vervelån: Ören - Verveln Motala ström
119 VINDÅN SE643413-155022 VINDÅN Va12 Vindån (Mörketorpsbäcken - Havet) Vindån
120 Vässledasjön SE640326-143979 Vässledasjön 8 Vässledasjön Motala ström
121 Vättern utlopp SE649035-145565 MOTALA STRÖM, MOTALA Mo02 Motala Ström (Motala) Motala ström
122 Yttre Bråviken SE650034-155334 Yttre Bråviken Yttre Bråviken Havet
123 Yxningen SE646062-153130 Yxningen Åt08/Sed12 Yxningen Söderköpingsån
124 ÅLÖSUNDET SE644461-155991 ÅLÖSUNDET Va10 Halsöfjärden Havet
125 ÅMLÅNGENS UTLOPP SE650790-150571 ÅMLÅNGENS UTLOPP Fi09 Lotorpsån (Lotorp - Glan) Motala ström
126 Åsunden, södra delen SE643072-149923 Åsunden Motala ström
127 ÄRLÅNGEN SE646539-150099 ÄRLÅNGEN Åt06 Ärlången Motala ström
128 Ärlången Sed06 SE646644-149963 Ärlången Sed06 Ärlången Söderköpingsån
129 ÖREN SE641038-149534 Ören MS22/Sed22 Ören Motala ström
130 ÖSTRA LÄGERN SE641163-146402 ÖSTRA LÄGERN Yd01 Östra Lägern Motala ström
131 Östra Lägern, östra delen SE641210-146450 Östra Lägern, östra delen Bf10 Östra Lägern Motala ström

Inaktiva övervakningsstationer

  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Boren, V Strandbaden SE649230-146820 Boren, V Strandbaden Bf3 Boren Motala ström
2 BULSJÖÅN INL. SOMMEN SE641756-147518 BULSJÖÅN INL. SOMMEN Yd02 Bulsjöån Sommen-Östersjön Motala ström
3 Bysjön, östra delen SE645205-151070 Bysjön, östra delen Bf23 Bysjön Storån
4 Bäck till Boån SE640100-143825 Bäck till Boån 102 Motala ström
5 EMMAÅN SE652713-147512 EMMAÅN Hj01 Emmaån/Boverkeån mellan Storsjön och Lyren Motala ström
6 FYRUDDEN FÅGELÖ SE645360-156176 FYRUDDEN FÅGELÖ Va06 Hesselöfjärden Havet
7 FÅNGÖ SE645126-156813 FÅNGÖ Va09 Ytteröområdet Havet
8 HADDEBOÅN SE653256-147504 HADDEBOÅN Hj03 Haddeboån mellan Hjärtasjön/Östersjön och Glottrabäcken Motala ström
9 Hamnarydssjöns utlopp SE639675-144210 Hamnarydssjöns utlopp 4A Svartån: Vässledasjön - Sjunnerydssjön Motala ström
10 JUTTERN UTL SE641506-149992 JUTTERN UTL Ki03 Stångån (Applerum) Motala ström
11 KORSFJÄRDEN SE646674-155958 KORSFJÄRDEN Sö15 Korsfjärden Havet
12 RIMMÖFJÄRDEN SE647960-155940 RIMMÖFJÄRDEN No03 Rimmöfjärden sek namn Havet
13 Risten SE646254-151449 Risten Risten Söderköpingsån
14 Roxen, mellan Rödudden och Ekängen SE648315-148810 Roxen, mellan Rödudden och Ekängen Bf4 Roxen Motala ström
15 Skuten, södra delen SE650880-149900 Skuten, södra delen Bf20 Dovern Motala ström
16 Slätbaken, Kåreholm SE647793-155334 Slätbaken, Kåreholm A2 Trännöfjärden Havet
17 Stora Lundskär SE645335-157019 Stora Lundskär A3 Ytteröområdet Havet
18 Stångån, vid mynningen i Roxen SE648010-148940 Stångån, vid mynningen i Roxen Bf17 Stångån Motala ström
19 Valdemarsviken Va04 SE644815-155185 VALDEMARSVIKEN Va04 Inre Valdemarsviken Havet
20 Vänstern SE643395-143740 Vänstern 614 Vänstern Motala ström
21 Yttre Valdemarsviken 3 SE644286-155600 Valdemarsviken A4 Yttre Valdemarsviken Havet