Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Inre Slätbaken (WA95526638)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Inre Slätbaken (WA95526638)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Inre Slätbaken (WA95526638)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Inre Slätbaken (WA95526638)
Stationen skapades: 2012-06-05 15:38 av Länsstyrelsen i Östergötlands län
Senast uppdaterad: 2016-04-12 13:42 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Kust
Län
Östergötland - 05
Kommun
Norrköping - 0581
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Havet - SE00
Åtgärdsområde
Söderköpingsån och Slätbaken
Startår
-
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6481020
SWEREF99 TM Östlig: 587969

RT 90 2,5 gon V - X: 6482209
RT 90 2,5 gon V - Y: 1541010

WGS84 Latitud: 58.4609716428888
WGS84 Longitud: 16.507748435821

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SRK, Motala Ströms Vattenvårdsförbund, MSV Metaller och organiska miljögifter i fisk Inre Slätbaken
SRK, Motala Ströms Vattenvårdsförbund, MSV Bottenfauna, kust Inre Slätbaken

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

SRK, Motala Ströms Vattenvårdsförbund, MSV Bottenfauna, kust Bottenfauna   Var tredje år 2009 -
SRK, Motala Ströms Vattenvårdsförbund, MSV Bottenfauna, kust Bottenfauna BQI Var tredje år 2009 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Motala Ströms Vattenvårdsförbund, MSV Metaller och organiska miljögifter i fisk Prioriterade ämnen   Var tredje år 2011 -
SRK, Motala Ströms Vattenvårdsförbund, MSV Metaller och organiska miljögifter i fisk Prioriterade ämnen Dioxiner och dioxinlika föreningar Var sjätte år 2011 -
SRK, Motala Ströms Vattenvårdsförbund, MSV Metaller och organiska miljögifter i fisk Prioriterade ämnen PFOS - Perfluoroktansulfonsyra och dess derivater Var sjätte år 2011 -
SRK, Motala Ströms Vattenvårdsförbund, MSV Metaller och organiska miljögifter i fisk Prioriterade ämnen Hexabromcyklododekaner (HBCDD) Var sjätte år 0 -
SRK, Motala Ströms Vattenvårdsförbund, MSV Metaller och organiska miljögifter i fisk Särskilda förorenande ämnen   Var tredje år 2011 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningSRK, Motala Ströms Vattenvårdsförbund, MSVBottenfauna
Prioriterade ämnenDioxiner och dioxinlika föreningar
Prioriterade ämnenHexabromcyklododekaner (HBCDD)
Prioriterade ämnenPFOS - Perfluoroktansulfonsyra och dess derivater
Operativ övervakningSRK, Motala Ströms Vattenvårdsförbund, MSVBottenfauna