Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Söderköpingsån (Hällaån - Söderköping) (WA67082038)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Söderköpingsån (Hällaån - Söderköping) (WA67082038)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Söderköpingsån (Hällaån - Söderköping) (WA67082038)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Söderköpingsån (Hällaån - Söderköping) (WA67082038)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:18 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 14:06 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Östergötland - 05
Kommun
Söderköping - 0582
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Söderköpingsån - SE68000
Åtgärdsområde
Söderköpingsån och Slätbaken
Startår
1974
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6482906
SWEREF99 TM Östlig: 578439

RT 90 2,5 gon V - X: 6484210
RT 90 2,5 gon V - Y: 1531500

WGS84 Latitud: 58.4797249544
WGS84 Longitud: 16.3451223169

ETRS-89 Latitud: 58.47972
ETRS-89 Longitud: 16.34511

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SCR av miljögifter i Östergötland Vattenkemi i vattendrag
SRK, Motala Ströms Vattenvårdsförbund, MSV Vattenkemi och växtplankton, sötvatten Sö03 HÄLLAÅN
VER, Östergötland län, miljögifter Miljögifter i ytvatten
VER, Östergötland län, vattendrag Påväxtalger vattendrag
VER, Östergötland län, vattendrag Vattenkemi i vattendrag

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Motala Ströms Vattenvårdsförbund, MSV Vattenkemi och växtplankton, sötvatten Ljusförhållanden   6 gånger per år 1974 -
SRK, Motala Ströms Vattenvårdsförbund, MSV Vattenkemi och växtplankton, sötvatten Ljusförhållanden Grumlighet 6 gånger per år 1974 -
VER, Östergötland län, vattendrag Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden   En gång 2020 -
VER, Östergötland län, vattendrag Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden Grumlighet En gång 2020 -
SCR av miljögifter i Östergötland Vattenkemi i vattendrag Prioriterade ämnen   En gång 2017 -
SCR av miljögifter i Östergötland Vattenkemi i vattendrag Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar En gång 2017 -
SCR av miljögifter i Östergötland Vattenkemi i vattendrag Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar Två gånger 2017 -
SCR av miljögifter i Östergötland Vattenkemi i vattendrag Prioriterade ämnen Endosulfan Två gånger 2017 -
SCR av miljögifter i Östergötland Vattenkemi i vattendrag Prioriterade ämnen Isoproturon Två gånger 2017 -
SCR av miljögifter i Östergötland Vattenkemi i vattendrag Prioriterade ämnen Naftalen Två gånger 2017 -
SCR av miljögifter i Östergötland Vattenkemi i vattendrag Prioriterade ämnen Nonylfenol (4-nonylfenol) Två gånger 2017 -
SCR av miljögifter i Östergötland Vattenkemi i vattendrag Prioriterade ämnen Oktylfenol Två gånger 2017 -
SCR av miljögifter i Östergötland Vattenkemi i vattendrag Prioriterade ämnen Antracen En gång 2017 -
SCR av miljögifter i Östergötland Vattenkemi i vattendrag Prioriterade ämnen Klorfenvinfos En gång 2017 -
SCR av miljögifter i Östergötland Vattenkemi i vattendrag Prioriterade ämnen Di(2-ethylhexyl)ftalat (DEHP) En gång 2017 -
SCR av miljögifter i Östergötland Vattenkemi i vattendrag Prioriterade ämnen Fluoranten En gång 2017 -
SCR av miljögifter i Östergötland Vattenkemi i vattendrag Prioriterade ämnen Hexaklorbensen En gång 2017 -
SCR av miljögifter i Östergötland Vattenkemi i vattendrag Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar 2 gånger per år 2017 -
SCR av miljögifter i Östergötland Vattenkemi i vattendrag Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar Två gånger 2017 -
SCR av miljögifter i Östergötland Vattenkemi i vattendrag Prioriterade ämnen Pentaklorfenol Två gånger 2017 -
SCR av miljögifter i Östergötland Vattenkemi i vattendrag Prioriterade ämnen Tributyltenn föreningar Två gånger 2017 -
SCR av miljögifter i Östergötland Vattenkemi i vattendrag Prioriterade ämnen Aldrin Två gånger 2017 -
SCR av miljögifter i Östergötland Vattenkemi i vattendrag Prioriterade ämnen Dieldrin Två gånger 2017 -
SCR av miljögifter i Östergötland Vattenkemi i vattendrag Prioriterade ämnen DDT Två gånger 2017 -
SCR av miljögifter i Östergötland Vattenkemi i vattendrag Prioriterade ämnen Isodrin Två gånger 2017 -
SCR av miljögifter i Östergötland Vattenkemi i vattendrag Prioriterade ämnen Benso(a)pyrene Två gånger 2017 -
SCR av miljögifter i Östergötland Vattenkemi i vattendrag Prioriterade ämnen Benso(g,h,i)perylen Två gånger 2017 -
SCR av miljögifter i Östergötland Vattenkemi i vattendrag Prioriterade ämnen Indeno(1,2,3-cd)pyren Två gånger 2017 -
SCR av miljögifter i Östergötland Vattenkemi i vattendrag Prioriterade ämnen Benso(b)fluoranten Två gånger 2017 -
SCR av miljögifter i Östergötland Vattenkemi i vattendrag Prioriterade ämnen Benso(k)fluoranten Två gånger 2017 -
SRK, Motala Ströms Vattenvårdsförbund, MSV Vattenkemi och växtplankton, sötvatten Näringsämnen   6 gånger per år 1974 -
SRK, Motala Ströms Vattenvårdsförbund, MSV Vattenkemi och växtplankton, sötvatten Näringsämnen Totalfosfor 6 gånger per år 1974 -
SRK, Motala Ströms Vattenvårdsförbund, MSV Vattenkemi och växtplankton, sötvatten Näringsämnen Totalkväve 6 gånger per år 1974 -
SRK, Motala Ströms Vattenvårdsförbund, MSV Vattenkemi och växtplankton, sötvatten Näringsämnen Ammonium 6 gånger per år 1974 -
SRK, Motala Ströms Vattenvårdsförbund, MSV Vattenkemi och växtplankton, sötvatten Näringsämnen Fosfat 6 gånger per år 1974 -
VER, Östergötland län, miljögifter Miljögifter i ytvatten Prioriterade ämnen   - 2019 -
VER, Östergötland län, miljögifter Miljögifter i ytvatten Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar - 2019 -
VER, Östergötland län, miljögifter Miljögifter i ytvatten Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar - 2019 -
VER, Östergötland län, miljögifter Miljögifter i ytvatten Prioriterade ämnen Antracen - 2019 -
VER, Östergötland län, miljögifter Miljögifter i ytvatten Prioriterade ämnen Atrazin - 2019 -
VER, Östergötland län, miljögifter Miljögifter i ytvatten Prioriterade ämnen Kloroalkaner, C10-13 - 2019 -
VER, Östergötland län, miljögifter Miljögifter i ytvatten Prioriterade ämnen Klorfenvinfos - 2019 -
VER, Östergötland län, miljögifter Miljögifter i ytvatten Prioriterade ämnen Di(2-ethylhexyl)ftalat (DEHP) - 2019 -
VER, Östergötland län, miljögifter Miljögifter i ytvatten Prioriterade ämnen Diuron - 2019 -
VER, Östergötland län, miljögifter Miljögifter i ytvatten Prioriterade ämnen Endosulfan - 2019 -
VER, Östergötland län, miljögifter Miljögifter i ytvatten Prioriterade ämnen Fluoranten - 2019 -
VER, Östergötland län, miljögifter Miljögifter i ytvatten Prioriterade ämnen Hexaklorbensen - 2019 -
VER, Östergötland län, miljögifter Miljögifter i ytvatten Prioriterade ämnen Hexaklorcyklohexan - 2019 -
VER, Östergötland län, miljögifter Miljögifter i ytvatten Prioriterade ämnen Isoproturon - 2019 -
VER, Östergötland län, miljögifter Miljögifter i ytvatten Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar - 2019 -
VER, Östergötland län, miljögifter Miljögifter i ytvatten Prioriterade ämnen Naftalen - 2019 -
VER, Östergötland län, miljögifter Miljögifter i ytvatten Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar - 2019 -
VER, Östergötland län, miljögifter Miljögifter i ytvatten Prioriterade ämnen Nonylfenol (4-nonylfenol) - 2019 -
VER, Östergötland län, miljögifter Miljögifter i ytvatten Prioriterade ämnen Oktylfenol - 2019 -
VER, Östergötland län, miljögifter Miljögifter i ytvatten Prioriterade ämnen Pentaklorfenol - 2019 -
VER, Östergötland län, miljögifter Miljögifter i ytvatten Prioriterade ämnen Simazin - 2019 -
VER, Östergötland län, miljögifter Miljögifter i ytvatten Prioriterade ämnen Tributyltenn föreningar - 2019 -
VER, Östergötland län, miljögifter Miljögifter i ytvatten Prioriterade ämnen Cybutryn/Irgarol - 2019 -
VER, Östergötland län, miljögifter Miljögifter i ytvatten Prioriterade ämnen PFOS - Perfluoroktansulfonsyra och dess derivater - 2019 -
VER, Östergötland län, miljögifter Miljögifter i ytvatten Prioriterade ämnen Aldrin - 2019 -
VER, Östergötland län, miljögifter Miljögifter i ytvatten Prioriterade ämnen Dieldrin - 2019 -
VER, Östergötland län, miljögifter Miljögifter i ytvatten Prioriterade ämnen DDT - 2019 -
VER, Östergötland län, miljögifter Miljögifter i ytvatten Prioriterade ämnen Isodrin - 2019 -
VER, Östergötland län, miljögifter Miljögifter i ytvatten Prioriterade ämnen Benso(a)pyrene - 2019 -
VER, Östergötland län, miljögifter Miljögifter i ytvatten Prioriterade ämnen Gamma-hexaklorcyklohexan - 2019 -
VER, Östergötland län, miljögifter Miljögifter i ytvatten Prioriterade ämnen Benso(g,h,i)perylen - 2019 -
VER, Östergötland län, miljögifter Miljögifter i ytvatten Prioriterade ämnen Indeno(1,2,3-cd)pyren - 2019 -
VER, Östergötland län, miljögifter Miljögifter i ytvatten Prioriterade ämnen Benso(b)fluoranten - 2019 -
VER, Östergötland län, miljögifter Miljögifter i ytvatten Prioriterade ämnen Benso(k)fluoranten - 2019 -
VER, Östergötland län, vattendrag Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen   En gång 2020 -
VER, Östergötland län, vattendrag Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalkväve En gång 2020 -
VER, Östergötland län, vattendrag Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalfosfor En gång 2020 -
VER, Östergötland län, vattendrag Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Ammonium En gång 2020 -
VER, Östergötland län, vattendrag Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Nitrat + nitrit En gång 2020 -
VER, Östergötland län, vattendrag Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Fosfat En gång 2020 -
VER, Östergötland län, vattendrag Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen TOC En gång 2020 -
SRK, Motala Ströms Vattenvårdsförbund, MSV Vattenkemi och växtplankton, sötvatten Temperaturförhållande   6 gånger per år 1974 -
SRK, Motala Ströms Vattenvårdsförbund, MSV Vattenkemi och växtplankton, sötvatten Temperaturförhållande Temperatur 6 gånger per år 1974 -
SRK, Motala Ströms Vattenvårdsförbund, MSV Vattenkemi och växtplankton, sötvatten Försurning   6 gånger per år 1974 -
SRK, Motala Ströms Vattenvårdsförbund, MSV Vattenkemi och växtplankton, sötvatten Försurning pH 6 gånger per år 1974 -
SRK, Motala Ströms Vattenvårdsförbund, MSV Vattenkemi och växtplankton, sötvatten Försurning Alkalinitet 6 gånger per år 1974 -
SCR av miljögifter i Östergötland Vattenkemi i vattendrag Särskilda förorenande ämnen   Två gånger 2017 -
SCR av miljögifter i Östergötland Vattenkemi i vattendrag Särskilda förorenande ämnen Nonylfenoletoxilater Två gånger 2017 -
SCR av miljögifter i Östergötland Vattenkemi i vattendrag Särskilda förorenande ämnen Zink Två gånger 2017 -
SCR av miljögifter i Östergötland Vattenkemi i vattendrag Särskilda förorenande ämnen Koppar Två gånger 2017 -
SCR av miljögifter i Östergötland Vattenkemi i vattendrag Särskilda förorenande ämnen Krom Två gånger 2017 -
VER, Östergötland län, miljögifter Miljögifter i ytvatten Särskilda förorenande ämnen   - 2019 -
VER, Östergötland län, miljögifter Miljögifter i ytvatten Särskilda förorenande ämnen Arsenik - 2019 -
VER, Östergötland län, miljögifter Miljögifter i ytvatten Särskilda förorenande ämnen Krom - 2019 -
VER, Östergötland län, miljögifter Miljögifter i ytvatten Särskilda förorenande ämnen Zink - 2019 -
VER, Östergötland län, miljögifter Miljögifter i ytvatten Särskilda förorenande ämnen Koppar - 2019 -
VER, Östergötland län, miljögifter Miljögifter i ytvatten Särskilda förorenande ämnen Bentazon - 2019 -
VER, Östergötland län, miljögifter Miljögifter i ytvatten Särskilda förorenande ämnen Diklorprop - 2019 -
VER, Östergötland län, miljögifter Miljögifter i ytvatten Särskilda förorenande ämnen Glyfosat - 2019 -
VER, Östergötland län, miljögifter Miljögifter i ytvatten Särskilda förorenande ämnen Kloridazon - 2019 -
VER, Östergötland län, miljögifter Miljögifter i ytvatten Särskilda förorenande ämnen MCPA - 2019 -
VER, Östergötland län, miljögifter Miljögifter i ytvatten Särskilda förorenande ämnen Summan av CAS_16484-77-8 Mecoprop –p (MCPP-P) och CAS_7085-19-0 Mecoprop - 2019 -
VER, Östergötland län, miljögifter Miljögifter i ytvatten Särskilda förorenande ämnen Metribuzin - 2019 -
VER, Östergötland län, miljögifter Miljögifter i ytvatten Särskilda förorenande ämnen Metsulfuronmetyl - 2019 -
VER, Östergötland län, miljögifter Miljögifter i ytvatten Särskilda förorenande ämnen Pirimikarb - 2019 -
VER, Östergötland län, miljögifter Miljögifter i ytvatten Särskilda förorenande ämnen Sulfosulfuron - 2019 -
VER, Östergötland län, miljögifter Miljögifter i ytvatten Särskilda förorenande ämnen Diflufenikan - 2019 -
VER, Östergötland län, miljögifter Miljögifter i ytvatten Särskilda förorenande ämnen Imidakloprid - 2019 -
VER, Östergötland län, vattendrag Vattenkemi i vattendrag Temperaturförhållande   En gång 2020 -
VER, Östergötland län, vattendrag Vattenkemi i vattendrag Temperaturförhållande Temperatur En gång 2020 -
VER, Östergötland län, vattendrag Vattenkemi i vattendrag Försurning   En gång 2020 -
VER, Östergötland län, vattendrag Vattenkemi i vattendrag Försurning pH En gång 2020 -
VER, Östergötland län, vattendrag Vattenkemi i vattendrag Försurning Alkalinitet En gång 2020 -
SRK, Motala Ströms Vattenvårdsförbund, MSV Vattenkemi och växtplankton, sötvatten Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   6 gånger per år 1974 -
SRK, Motala Ströms Vattenvårdsförbund, MSV Vattenkemi och växtplankton, sötvatten Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 6 gånger per år 1974 -
VER, Östergötland län, miljögifter Miljögifter i ytvatten Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   - 2019 -
VER, Östergötland län, miljögifter Miljögifter i ytvatten Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Klorid - 2019 -
VER, Östergötland län, miljögifter Miljögifter i ytvatten Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Cyanazin - 2020 -
VER, Östergötland län, miljögifter Miljögifter i ytvatten Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Dimetoat - 2020 -
VER, Östergötland län, miljögifter Miljögifter i ytvatten Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Metamitron - 2020 -
VER, Östergötland län, miljögifter Miljögifter i ytvatten Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Tifensulfuronmetyl - 2020 -
VER, Östergötland län, miljögifter Miljögifter i ytvatten Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Tribenuronmetyl - 2020 -
VER, Östergötland län, miljögifter Miljögifter i ytvatten Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium - 2019 -
VER, Östergötland län, miljögifter Miljögifter i ytvatten Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium - 2019 -
VER, Östergötland län, miljögifter Miljögifter i ytvatten Övriga fysikaliska och kemiska parametrar 2,4-Diklorfenoxiättiksyra - 2020 -
VER, Östergötland län, miljögifter Miljögifter i ytvatten Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Desetylatrazin - 2020 -
VER, Östergötland län, miljögifter Miljögifter i ytvatten Övriga fysikaliska och kemiska parametrar BAM - 2020 -
VER, Östergötland län, miljögifter Miljögifter i ytvatten Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Bitertanol - 2020 -
VER, Östergötland län, miljögifter Miljögifter i ytvatten Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Etofumesat - 2020 -
VER, Östergötland län, miljögifter Miljögifter i ytvatten Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Fluroxipyr - 2020 -
VER, Östergötland län, miljögifter Miljögifter i ytvatten Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Klopyralid - 2020 -
VER, Östergötland län, miljögifter Miljögifter i ytvatten Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kvinmerac - 2020 -
VER, Östergötland län, miljögifter Miljögifter i ytvatten Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Metalaxyl - 2020 -
VER, Östergötland län, miljögifter Miljögifter i ytvatten Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Prosulfokarb - 2020 -
VER, Östergötland län, miljögifter Miljögifter i ytvatten Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Terbutylazin - 2020 -
VER, Östergötland län, miljögifter Miljögifter i ytvatten Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Terbutylazin-desetyl - 2020 -
VER, Östergötland län, miljögifter Miljögifter i ytvatten Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Desisopropylatrazin - 2020 -
VER, Östergötland län, miljögifter Miljögifter i ytvatten Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Metazaklor - 2020 -
VER, Östergötland län, miljögifter Miljögifter i ytvatten Övriga fysikaliska och kemiska parametrar AMPA - 2020 -
VER, Östergötland län, miljögifter Miljögifter i ytvatten Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Boskalid - 2020 -
VER, Östergötland län, miljögifter Miljögifter i ytvatten Övriga fysikaliska och kemiska parametrar PFAS 11 - 2019 -
VER, Östergötland län, vattendrag Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   En gång 2020 -
VER, Östergötland län, vattendrag Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans En gång 2020 -

Grundvatten kemiska kvalitetsfaktorer

VER, Östergötland län, miljögifter Miljögifter i ytvatten pH   - 2019 -
VER, Östergötland län, miljögifter Miljögifter i ytvatten Alkalinitet   - 2019 -
VER, Östergötland län, miljögifter Miljögifter i ytvatten Absorbans   - 2019 -
VER, Östergötland län, miljögifter Miljögifter i ytvatten TOC   - 2019 -
VER, Östergötland län, miljögifter Miljögifter i ytvatten Löst organiskt kol   - 2019 -

Biologiska kvalitetsfaktorer

VER, Östergötland län, vattendrag Påväxtalger vattendrag Påväxt-kiselalger   En gång 2020 -
VER, Östergötland län, vattendrag Påväxtalger vattendrag Påväxt-kiselalger IPS-index för Kiselalger En gång 2020 -
VER, Östergötland län, vattendrag Påväxtalger vattendrag Påväxt-kiselalger ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar En gång 2020 -
VER, Östergötland län, vattendrag Påväxtalger vattendrag Påväxt-kiselalger Deformerade kiselalgsskal En gång 2020 -
VER, Östergötland län, vattendrag Påväxtalger vattendrag Påväxt-kiselalger %PT för Kiselager En gång 2020 -
VER, Östergötland län, vattendrag Påväxtalger vattendrag Påväxt-kiselalger TDI-index för Kiselalger En gång 2020 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningSRK, Motala Ströms Vattenvårdsförbund, MSVFörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
LjusförhållandenGrumlighet
NäringsämnenAmmonium
NäringsämnenFosfat
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
Särskilda förorenande ämnenNitrat
TemperaturförhållandeTemperatur
SCR av miljögifter i ÖstergötlandPrioriterade ämnenAldrin
Prioriterade ämnenAntracen
Prioriterade ämnenBenso(a)pyrene
Prioriterade ämnenBenso(b)fluoranten
Prioriterade ämnenBenso(g,h,i)perylen
Prioriterade ämnenBenso(k)fluoranten
Prioriterade ämnenBly och blyföreningar
Prioriterade ämnenDDT
Prioriterade ämnenDi(2-ethylhexyl)ftalat (DEHP)
Prioriterade ämnenDieldrin
Prioriterade ämnenEndosulfan
Prioriterade ämnenFluoranten
Prioriterade ämnenHexaklorbensen
Prioriterade ämnenIndeno(1,2,3-cd)pyren
Prioriterade ämnenIsodrin
Prioriterade ämnenIsoproturon
Prioriterade ämnenKadmium och kadmiumföreningar
Prioriterade ämnenKlorfenvinfos
Prioriterade ämnenKvicksilver och kvicksilverföreningar
Prioriterade ämnenNaftalen
Prioriterade ämnenNickel och nickelföreningar
Prioriterade ämnenNonylfenol (4-nonylfenol)
Prioriterade ämnenOktylfenol
Prioriterade ämnenPentaklorfenol
Prioriterade ämnenTributyltenn föreningar
Särskilda förorenande ämnenKoppar
Särskilda förorenande ämnenKrom
Särskilda förorenande ämnenNonylfenoletoxilater
Särskilda förorenande ämnenZink
Operativ övervakningSRK, Motala Ströms Vattenvårdsförbund, MSVNäringsämnenAmmonium
NäringsämnenFosfat
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
SCR av miljögifter i ÖstergötlandPrioriterade ämnenBly och blyföreningar
Prioriterade ämnenKadmium och kadmiumföreningar
Prioriterade ämnenNickel och nickelföreningar
Särskilda förorenande ämnenKoppar
Särskilda förorenande ämnenKrom
Särskilda förorenande ämnenZink

Övervakning av skyddade områden

Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen
Parameter Klassning Version  
Nitratdirektivet
Natura 2000
Dricksvattenförekomster Ja Arbetsmaterial
Badvattendirektivet
Fiskvattendirektivet