Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Motala Ström (Glan-Bråviken) (WA88923173)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Motala Ström (Glan-Bråviken) (WA88923173)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Motala Ström (Glan-Bråviken) (WA88923173)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Motala Ström (Glan-Bråviken) (WA88923173)
Stationen skapades: 2011-02-21 15:43 av Länsstyrelsen i Östergötlands län
Senast uppdaterad: 2014-12-11 16:16 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Östergötland - 05
Kommun
Norrköping - 0581
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Motala ström - SE67000
Åtgärdsområde
Nedre Motalaström
Startår
2009
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6495424
SWEREF99 TM Östlig: 568928

RT 90 2,5 gon V - X: 6496845
RT 90 2,5 gon V - Y: 1522136

WGS84 Latitud: 58,5937285778518
WGS84 Longitud: 16,1858432400491

ETRS-89 Latitud: 58.59373
ETRS-89 Longitud: 16.18584

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SCR av miljögifter i Östergötland Vattenkemi i vattendrag
SRK, Motala Ströms Vattenvårdsförbund, MSV Kiselalger, sötvatten Gb6B Motalaströms utlopp Gb6B

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

SRK, Motala Ströms Vattenvårdsförbund, MSV Kiselalger, sötvatten Påväxt-kiselalger   Var tredje år 2009 -
SRK, Motala Ströms Vattenvårdsförbund, MSV Kiselalger, sötvatten Påväxt-kiselalger IPS-index för Kiselalger Var tredje år 2009 -
SRK, Motala Ströms Vattenvårdsförbund, MSV Kiselalger, sötvatten Påväxt-kiselalger ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar Var tredje år 2009 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SCR av miljögifter i Östergötland Vattenkemi i vattendrag Särskilda förorenande ämnen   - 2013 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningSRK, Motala Ströms Vattenvårdsförbund, MSVPåväxt-kiselalger
Operativ övervakningSRK, Motala Ströms Vattenvårdsförbund, MSVPåväxt-kiselalger

Övervakning av skyddade områden

Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen
Parameter Klassning Version  
Nitratdirektivet
Natura 2000
Dricksvattenförekomster Ja Arbetsmaterial
Badvattendirektivet
Fiskvattendirektivet