HADDEBOÅN

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE653256-147504
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Haddeboån mellan Hjärtasjön/Östersjön och Glottrabäcken (WA49550929)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Haddeboån mellan Hjärtasjön/Östersjön och Glottrabäcken (WA49550929)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Haddeboån mellan Hjärtasjön/Östersjön och Glottrabäcken (WA49550929)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Haddeboån mellan Hjärtasjön/Östersjön och Glottrabäcken (WA49550929)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:18 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 13:13 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Örebro - 18
Kommun
Hallsberg - 1861
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Motala ström - SE67000
Åtgärdsområde
Finspångsåarna
Startår
1989
Slutår
2008
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6530556
SWEREF99 TM Östlig: 521423

RT 90 2,5 gon V - X: 6532560
RT 90 2,5 gon V - Y: 1475040

WGS84 Latitud: 58.9141855631
WGS84 Longitud: 15.3719734952

ETRS-89 Latitud: 58.91418
ETRS-89 Longitud: 15.37195

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Bottenfauna i vattendrag HADDEBOÅN
SRK, Motala Ströms Vattenvårdsförbund, MSV Vattenkemi och växtplankton, sötvatten Hj03 HADDEBOÅN

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna   Var tredje år 2003 2006
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna ASPT Var tredje år 2003 2006
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna MISA Var tredje år 2003 2006
RMÖ, Ytvattenförekomster, Örebro län Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna DJ-index Var tredje år 2003 2006

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Motala Ströms Vattenvårdsförbund, MSV Vattenkemi och växtplankton, sötvatten Ljusförhållanden   - 1989 2008
SRK, Motala Ströms Vattenvårdsförbund, MSV Vattenkemi och växtplankton, sötvatten Ljusförhållanden Grumlighet - 1989 2008
SRK, Motala Ströms Vattenvårdsförbund, MSV Vattenkemi och växtplankton, sötvatten Näringsämnen   - 1989 2008
SRK, Motala Ströms Vattenvårdsförbund, MSV Vattenkemi och växtplankton, sötvatten Näringsämnen Totalkväve - 1989 2008
SRK, Motala Ströms Vattenvårdsförbund, MSV Vattenkemi och växtplankton, sötvatten Näringsämnen Totalfosfor - 1989 2008
SRK, Motala Ströms Vattenvårdsförbund, MSV Vattenkemi och växtplankton, sötvatten Näringsämnen Ammonium - 1989 2008
SRK, Motala Ströms Vattenvårdsförbund, MSV Vattenkemi och växtplankton, sötvatten Temperaturförhållande   - 1989 2008
SRK, Motala Ströms Vattenvårdsförbund, MSV Vattenkemi och växtplankton, sötvatten Temperaturförhållande Temperatur - 1989 2008
SRK, Motala Ströms Vattenvårdsförbund, MSV Vattenkemi och växtplankton, sötvatten Försurning   - 1989 2008
SRK, Motala Ströms Vattenvårdsförbund, MSV Vattenkemi och växtplankton, sötvatten Försurning pH - 1989 2008
SRK, Motala Ströms Vattenvårdsförbund, MSV Vattenkemi och växtplankton, sötvatten Försurning Alkalinitet - 1989 2008
SRK, Motala Ströms Vattenvårdsförbund, MSV Vattenkemi och växtplankton, sötvatten Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   - 1989 2008
SRK, Motala Ströms Vattenvårdsförbund, MSV Vattenkemi och växtplankton, sötvatten Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans - 1989 2008