Nationell och regional screening av bekämpningsmedel i Hallands län 2015

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förlängning av förvaltningscykel 3

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Ej granskad
Sötvatten
Punktinsats
Länsstyrelsen i Hallands län
NMÖ, Nationell miljöövervakning
RMÖ, Regional miljöövervakning
SCR, Screening
2015
2015
Avslutat
Halland
2017-12-20 14:50
2018-11-13 10:26
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Menlösabäcken, Veka SE626060-132745 Menlösabäcken, Veka Menlösabäcken Lagan
2 Munkån SE634110-128585 Munkån Munkån Himleån

Inaktiva övervakningsstationer

  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Ramsjökanalen, Börs SE632278-129082 Ramsjökanalen, Börs Ramsjökanalen Kustområde