NMÖ, Metaller och organiska miljögifter i sediment -kust och hav

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förlängning av förvaltningscykel 3

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Delprogrammet Metaller och organiska miljögifter i sediment omfattar
sedimentprovtagning på 16 utsjöstationer runt Sveriges kust (tabell 1). Nationell övervakning av miljögifter i utsjösedimenten har utförts år 2003, 2008 samt 2014 och planeras att genomföras vart 6:e år tills vidare. Programmet täcker alla större havsbassänger där ostörd ackumulation av finkornigt material sker kontinuerligt.
Sedimentprovtagningen sker under sommarhalvåret, maj-september. En
provtagningsomgång tar ungefär två till tre veckor att genomföra. Kemisk analys av grundämnen samt organiskt kol och kväve sker under hösten samma år. Analyser av organiska miljögifter sker vanligtvis året därpå på grund av att så stora analysprojekt måste upphandlas. Långa uppslutningstider för de organiska analyserna bidrar också till att resultaten av analyserna av organiska substanser inte erhålls förrän under vårsommar följande år. Resultaten från den nationella miljöövervakningen ska från och med år 2014 presenteras i en rapport. Resultaten från miljöövervakningen skall även rapporteras till datavärd för sediment samt till ICES databas för miljögifter i sediment.

http://www.naturvardsverket.se/upload/miljoarbete-i-samhallet/miljoarbete-i-sverige/miljoovervakning/kust-och-hav/metaller-och-organiska-miljogifter/delprogram-metaller-o-organiska-miljogifter-i-sediment-kust-o-hav.pdf
Läs mer
Ej granskad
Kust och hav
Löpande program
Naturvårdsverket
NMÖ, Nationell miljöövervakning
2003
-
Pågående
Utanför Sverige
Västra Götaland
Stockholm
2018-10-09 10:29
2018-10-16 10:26
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Arkona Basin SE609514-433358 Arkona Basin SE-12 Havet
2 Deep Trench SE642611-276793 Deep Trench SE-15 Del av Skagerraks utsjövatten Havet
3 E Landsort Deep SE650908-694601 E Landsort Deep SE-08 Del av V Gotlandshavets utsjövatten Havet
4 E Skagerrak SE650457-236241 E Skagerrak SE-16 Havet
5 Fårö Deep SE643263-788137 Fårö Deep SE-06 Havet
6 Härnösand Deep SE695665-704410 Härnösand Deep SE-02 Havet
7 Karlsö Deep SE633539-661492 Karlsö Deep SE-10 Havet
8 N Bornholm Basin SE615502-545712 N Bornholm Basin SE-11 old Havet
9 N Bornholm Basin SE615613-587700 N Bornholm Basin SE-11 new Havet
10 NBothnian Bay SE725586-892219 NBothnian Bay SE-17 Havet
11 NE Gotska Sandön SE654963-804899 NE Gotska Sandön SE-05 Havet
12 Norrköping Deep SE643523-672991 Norrköping Deep SE-09 Havet
13 S Bothnian Bay SE713757-839033 S Bothnian Bay SE-01 Havet
14 S Bothnian Sea SE679670-668233 S Bothnian Sea SE-03 Havet
15 S Rödebank SE628471-321401 S Rödebank SE-13 Havet
16 SE Gotland Basin SE632722-763118 SE Gotland Basin SE-07 Havet
17 Åland Deep SE667964-724318 Åland Deep SE-04 Del av N Ålands havs utsjövatten Havet