RK, Husbyån (Albyberg)

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förvaltningscykel 4 (2022-2027)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Ett nytt verksamhetsområde skapas i Albyberg i Haninge kommun. Inför anläggning av verksamhetsområdet planeras avverkningar, schaktningar, fyllningar, krossning av berg och markavvattning. Verksamhetsområdet avvattnas till Trälbäcken som ansluter till Husbyån. Kommunen har fått tillstånd av Länsstyrelsen till markavvattning enligt 11 kap 13§ MB för att genomföra detaljplanen för området. I Länsstyrelsens beslut ingår krav på upprättande av kontrollprogram för att övervaka och följa upp anläggningsarbetenas och kommande verksamheters påverkan på Trälbäcken och Husbyån.
Läs mer
Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Haninge kommun
RK, Recipientkontroll
2012
-
Pågående
Stockholm
2018-11-08 12:59
2021-06-01 13:45
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Husbyån, mynning SE655612-163654 Husbyån, mynning, pkt 11 RK-VDR-HUS11 Husbyån Kustområde
2 Husbyån, nedstr Åvagrenen pkt 10 SE655820-163453 Husbyån, nedstr Åvagrenen pkt 10 RK-VDR-HUS10 Husbyån Kustområde
3 Husbyån, uppstr Åvagrenen pkt 9 SE655822-163448 Husbyån, uppstr Åvagrenen pkt 9 RK-VDR-HUS9 Husbyån Kustområde
4 Tillflöde till Trälbäcken SE656101-163583 Tillfl till Trälbäcken RK-VDR-HUS12 Kustområde
5 Trälbäcken, Albyberg nedstr Gitarrdammen SE656172-163539 Åvagrenen, uppstr Trälbäcken pkt 7 RK-VDR-HUS-Git Kustområde
6 Trälbäcken, Albyberg pkt 1 SE656082-163474 Trälbäcken, Albyberg pkt 1 RK-VDR-HUS1 Kustområde
7 Trälbäcken, Albyberg pkt 2 SE656101-163503 Trälbäcken, Albyberg pkt 2 RK-VDR-HUS2 Kustområde
8 Trälbäcken, Albyberg pkt 3 SE656158-163533 Trälbäcken, Albyberg pkt 3 RK-VDR-HUS3 Kustområde
9 Trälbäcken, Albyberg pkt 4 SE656181-163547 Trälbäcken, Albyberg pkt 4 RK-VDR-HUS4 Kustområde
10 Trälbäcken, Albyberg pkt 4.1 SE656171-163585 Trälbäcken, Albyberg pkt 4.1 RK-VDR-HUS4.1 Kustområde
11 Trälbäcken, Albyberg pkt 4.2 SE656175-163564 Trälbäcken, Albyberg pkt 4.2 RK-VDR-HUS4.2 Kustområde
12 Trälbäcken, Albyberg pkt D tomt dike SE656104-163496 Trälbäcken, Albyberg pkt D tomt dike RK-VDR-HUSDdike Kustområde
13 Trälbäcken, Albyberg pkt D01 SE656085-163473 Trälbäcken, Albyberg pkt D01 RK-VDR-HUSD01 Kustområde
14 Trälbäcken, Albyberg pkt D03 SE656162-163528 Trälbäcken, Albyberg pkt D03 RK-VDR-HUSD03 Kustområde
15 Trälbäcken, Albyberg pkt KS SE656116-163506 Trälbäcken, Albyberg pkt KS RK-VDR-HUS13 Kustområde
16 Trälbäcken, Albyberg pkt KSB SE656115-163498 Trälbäcken, Albyberg pkt KSB RK-VDR-HUS14 Kustområde
17 Trälbäcken, pkt 5 SE656169-163593 Trälbäcken, pkt 5 RK-VDR-HUS5 Kustområde
18 Trälbäcken, pkt 6 SE656038-163602 Trälbäcken, pkt 6 RK-VDR-HUS6 Kustområde
19 Åvagrenen (Husbyån) SE655834-163455 Åvagrenen (Husbyån) pkt 8.2 RK-VDR-HUS8.2 Husbyån-Åvagrenen Kustområde
20 Åvagrenen, nedstr Trälbäcken pkt 8 SE655995-163626 Åvagrenen, nedtrs Trälbäcken pkt 8 RK-VDR-HUS8 Husbyån-Åvagrenen Kustområde
21 Åvagrenen, uppstr Trälbäcken pkt 7 SE655998-163630 Åvagrenen, uppstr Trälbäcken pkt 7 RK-VDR-HUS7 Husbyån-Åvagrenen Kustområde