Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Husbyån (WA11575051)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Husbyån (WA11575051)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Husbyån (WA11575051)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Husbyån (WA11575051)
Stationen skapades: 2011-02-18 11:02 av Länsstyrelsen i Stockholms län
Senast uppdaterad: 2014-12-11 16:11 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Stockholm - 01
Kommun
Haninge - 0136
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Kustområde - SE62063
Åtgärdsområde
Östra Södertörn och Hårsfjärden
Startår
2002
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6556055
SWEREF99 TM Östlig: 682573

RT 90 2,5 gon V - X: 6556120
RT 90 2,5 gon V - Y: 1636537

WGS84 Latitud: 59,10455502317
WGS84 Longitud: 18,1882784007885

ETRS-89 Latitud: 59.10455
ETRS-89 Longitud: 18.18826

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RK, Husbyån (Albyberg) Vattenkemi i Husbyåns avrinningsområde RK-VDR-HUS11 Husbyån, mynning, pkt 11
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av vattendrag. Mätkampanj-Bottenfauna i vattendrag AB10 Husbyån (Haninge), Årsta
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av vattendrag. Fisk i rinnande vatten AB10 Husbyån (Haninge), Årsta
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av vattendrag. Mätkampanj-Vattenkemi i vattendrag AB10 Husbyån (Haninge), Årsta
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av vattendrag. Påväxt i rinnande vatten AB10 Husbyån (Haninge), Årsta

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av vattendrag. Mätkampanj-Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna   Var tredje år 2010 2010
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av vattendrag. Mätkampanj-Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna ASPT Var tredje år 2010 2010
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av vattendrag. Mätkampanj-Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna DJ-index Var tredje år 2010 2010
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av vattendrag. Mätkampanj-Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna MISA Var tredje år 2010 2010
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av vattendrag. Fisk i rinnande vatten Fisk   1 gång per år 2002 -
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av vattendrag. Fisk i rinnande vatten Fisk Fisk i rinnande vatten (VIX) 1 gång per år 2002 -
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av vattendrag. Påväxt i rinnande vatten Påväxt-kiselalger   Var tredje år 2008 -
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av vattendrag. Påväxt i rinnande vatten Påväxt-kiselalger ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar Var tredje år 2008 -
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av vattendrag. Påväxt i rinnande vatten Påväxt-kiselalger IPS-index för Kiselalger Var tredje år 2008 -
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av vattendrag. Påväxt i rinnande vatten Påväxt-kiselalger Deformerade kiselalgsskal Var tredje år 2010 -
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av vattendrag. Påväxt i rinnande vatten Påväxt-kiselalger %PT för Kiselager Var tredje år 2010 -
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av vattendrag. Påväxt i rinnande vatten Påväxt-kiselalger TDI-index för Kiselalger Var tredje år 2010 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av vattendrag. Mätkampanj-Vattenkemi i vattendrag Prioriterade ämnen   4 gånger vart sjätte år 2014 -
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av vattendrag. Mätkampanj-Vattenkemi i vattendrag Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar 4 gånger vart sjätte år 2014 -
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av vattendrag. Mätkampanj-Vattenkemi i vattendrag Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar 4 gånger vart sjätte år 2014 -
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av vattendrag. Mätkampanj-Vattenkemi i vattendrag Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar 4 gånger vart sjätte år 2014 -
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av vattendrag. Mätkampanj-Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen   4 gånger vart sjätte år 2008 -
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av vattendrag. Mätkampanj-Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalfosfor 4 gånger vart sjätte år 2008 -
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av vattendrag. Mätkampanj-Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalkväve 4 gånger vart sjätte år 2008 -
RK, Husbyån (Albyberg) Vattenkemi i Husbyåns avrinningsområde Näringsämnen   12 gånger per år 2012 -
RK, Husbyån (Albyberg) Vattenkemi i Husbyåns avrinningsområde Näringsämnen Totalfosfor 12 gånger per år 2012 -
RK, Husbyån (Albyberg) Vattenkemi i Husbyåns avrinningsområde Näringsämnen Totalkväve 12 gånger per år 2012 -
RK, Husbyån (Albyberg) Vattenkemi i Husbyåns avrinningsområde Näringsämnen Löst organiskt kol 12 gånger per år 2012 -
RK, Husbyån (Albyberg) Vattenkemi i Husbyåns avrinningsområde Prioriterade ämnen   12 gånger per år 2012 -
RK, Husbyån (Albyberg) Vattenkemi i Husbyåns avrinningsområde Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar 12 gånger per år 2012 -
RK, Husbyån (Albyberg) Vattenkemi i Husbyåns avrinningsområde Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar 12 gånger per år 2012 -
RK, Husbyån (Albyberg) Vattenkemi i Husbyåns avrinningsområde Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar 12 gånger per år 2012 -
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av vattendrag. Mätkampanj-Vattenkemi i vattendrag Särskilda förorenande ämnen   4 gånger vart sjätte år 2008 -
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av vattendrag. Mätkampanj-Vattenkemi i vattendrag Särskilda förorenande ämnen Arsenik 4 gånger vart sjätte år 2014 -
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av vattendrag. Mätkampanj-Vattenkemi i vattendrag Särskilda förorenande ämnen Nitrat 4 gånger vart sjätte år 2008 -
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av vattendrag. Mätkampanj-Vattenkemi i vattendrag Särskilda förorenande ämnen Ammoniak 4 gånger vart sjätte år 2008 -
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av vattendrag. Mätkampanj-Vattenkemi i vattendrag Särskilda förorenande ämnen Zink 4 gånger vart sjätte år 2014 -
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av vattendrag. Mätkampanj-Vattenkemi i vattendrag Särskilda förorenande ämnen Koppar 4 gånger vart sjätte år 2014 -
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av vattendrag. Mätkampanj-Vattenkemi i vattendrag Särskilda förorenande ämnen Krom 4 gånger vart sjätte år 2014 -
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av vattendrag. Mätkampanj-Vattenkemi i vattendrag Försurning   4 gånger vart sjätte år 2008 -
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av vattendrag. Mätkampanj-Vattenkemi i vattendrag Försurning pH 4 gånger vart sjätte år 2008 -
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av vattendrag. Mätkampanj-Vattenkemi i vattendrag Försurning Alkalinitet 4 gånger vart sjätte år 2008 -
RK, Husbyån (Albyberg) Vattenkemi i Husbyåns avrinningsområde Särskilda förorenande ämnen   12 gånger per år 2012 -
RK, Husbyån (Albyberg) Vattenkemi i Husbyåns avrinningsområde Särskilda förorenande ämnen Nitrat 12 gånger per år 2012 -
RK, Husbyån (Albyberg) Vattenkemi i Husbyåns avrinningsområde Särskilda förorenande ämnen Arsenik 12 gånger per år 2012 -
RK, Husbyån (Albyberg) Vattenkemi i Husbyåns avrinningsområde Särskilda förorenande ämnen Ammoniak 12 gånger per år 2012 -
RK, Husbyån (Albyberg) Vattenkemi i Husbyåns avrinningsområde Särskilda förorenande ämnen Zink 12 gånger per år 2012 -
RK, Husbyån (Albyberg) Vattenkemi i Husbyåns avrinningsområde Särskilda förorenande ämnen Koppar 12 gånger per år 2012 -
RK, Husbyån (Albyberg) Vattenkemi i Husbyåns avrinningsområde Särskilda förorenande ämnen Krom 12 gånger per år 2012 -
RK, Husbyån (Albyberg) Vattenkemi i Husbyåns avrinningsområde Försurning   12 gånger per år 2012 -
RK, Husbyån (Albyberg) Vattenkemi i Husbyåns avrinningsområde Försurning pH 12 gånger per år 2012 -
RK, Husbyån (Albyberg) Vattenkemi i Husbyåns avrinningsområde Försurning Alkalinitet 12 gånger per år 2012 -
RK, Husbyån (Albyberg) Vattenkemi i Husbyåns avrinningsområde Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   12 gånger per år 2012 -
RK, Husbyån (Albyberg) Vattenkemi i Husbyåns avrinningsområde Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Suspenderade ämnen 12 gånger per år 2012 -
RK, Husbyån (Albyberg) Vattenkemi i Husbyåns avrinningsområde Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 12 gånger per år 2012 -
RK, Husbyån (Albyberg) Vattenkemi i Husbyåns avrinningsområde Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 12 gånger per år 2012 -
RK, Husbyån (Albyberg) Vattenkemi i Husbyåns avrinningsområde Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 12 gånger per år 2012 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningRMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av vattendrag.Fisk
FörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
Påväxt-kiselalger
RK, Husbyån (Albyberg)FörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
Prioriterade ämnenBly och blyföreningar
Prioriterade ämnenKadmium och kadmiumföreningar
Prioriterade ämnenNickel och nickelföreningar
Särskilda förorenande ämnenAmmoniak
Särskilda förorenande ämnenArsenik
Särskilda förorenande ämnenKoppar
Särskilda förorenande ämnenKrom
Särskilda förorenande ämnenNitrat
Särskilda förorenande ämnenZink
Operativ övervakningRMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av vattendrag.Fisk
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
Påväxt-kiselalger
RK, Husbyån (Albyberg)NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
Prioriterade ämnenBly och blyföreningar
Prioriterade ämnenKadmium och kadmiumföreningar
Prioriterade ämnenNickel och nickelföreningar
Särskilda förorenande ämnenAmmoniak
Särskilda förorenande ämnenArsenik
Särskilda förorenande ämnenKoppar
Särskilda förorenande ämnenKrom
Särskilda förorenande ämnenNitrat
Särskilda förorenande ämnenZink