RK, Kvarnåsen avloppsreningsverk

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förlängning av förvaltningscykel 3

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Godkänd
2011-02-22 13:50
Sötvatten
Löpande program
Norsjö kommun
RK, Recipientkontroll
1983
-
Pågående
Västerbotten
2011-02-10 10:22
2011-02-22 13:50
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Kvarnån, nedströms SE720789-165407 Kvarnån, nedströms Kvarnån, nedströms Åman Umeälven
2 Kvarnån, uppströms SE720849-165423 Kvarnån, uppströms Kvarnån, uppströms Åman Umeälven