Projekt, Life IP Rich Waters -Action C11 - Verktyg för minskad internbelastning

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förvaltningscykel 4 (2022-2027)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
I projektet utvecklar IVL Svenska Miljöinstitutet och Sveriges Lantbruksuniversitet verktyg och arbetssätt för att bedöma internbelastningen i sjöar. Forskare kommer även att mäta och utvärdera de åtgärder som utförs inom Rich Waters, för att kunna ge konkreta exempel på hur kommuner och andra kan minska övergödningen från sjöbottnar på ett kostnadseffektivt sätt.
http://extra.lansstyrelsen.se/lifeiprichwaters/sv/battre-vatten---sa-gor-vi-skillnad/Sidor/overgodning-fran-sjobottnar.aspx
Läs mer
Ej granskad
Sötvatten
Punktinsats
Länsstyrelsen i Örebro län
Länsstyrelsen i Stockholms län
Annat
2019
-
Pågående
Stockholm
2019-01-31 10:01
2022-11-10 16:25
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Lilla Ullfjärden SE660802-159822 Lilla Ullfjärden, djuphålan Lilla Ullfjärden Norrström
2 LIMMAREN SE662692-166465 Limmaren, djuphålan Limmaren Kustområde
3 LÅNGSJÖN SE662685-164279 Långsjön (Rimbo), djuphålan Långsjön (Rimbo) Norrtäljeån
4 Mellan Lilla och Stora Måsnaren SE656386-159964 Lilla Måsnaren, utlopp Måsnaren Kustområde
5 Måsnaren, utlopp SE656092-160258 Måsnaren, utlopp Bränningeån Kustområde
6 Orlången, Karlsborg V SE656626-162801 Orlången, djuphålan Orlången Tyresån
7 Sillen SE654459-158920 Sillen, djuphålan Sillen Trosaån
8 SPARREN SE662199-164238 Sparren, djuphålan Sparren Åkersström
9 Uttran (8) SE656490-161290 Uttran, djuphålan Uttran Norrström