Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Lilla Ullfjärden (WA90764558)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Lilla Ullfjärden (WA90764558)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Lilla Ullfjärden (WA90764558)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Lilla Ullfjärden (WA90764558)
Stationen skapades: 2011-02-18 11:02 av Länsstyrelsen i Stockholms län
Senast uppdaterad: 2014-12-11 16:12 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Stockholm - 01
Kommun
Upplands-Bro - 0139
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Norrström - SE61000
Åtgärdsområde
Stora Ullfjärden-Närområde
Startår
2006
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6607476
SWEREF99 TM Östlig: 643636

RT 90 2,5 gon V - X: 6608022
RT 90 2,5 gon V - Y: 1598216

WGS84 Latitud: 59,580791700156
WGS84 Longitud: 17,5434669793077

ETRS-89 Latitud: 59.58078
ETRS-89 Longitud: 17.54345

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
Projekt, Life IP Rich Waters -Action C11 - Verktyg för minskad internbelastning Vattenkemi i sjöar Lilla Ullfjärden, djuphålan
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av sjöar Mätkampanj - Bottenfauna i sjöars litoral SLUAB0117 Lilla Ullfjärden
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av sjöar Perifyton i sjöar SLUAB0117 Lilla Ullfjärden
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av sjöar Vattenkemi i sjöar SLUAB0117 Lilla Ullfjärden
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av sjöar Fytoplankton i sjöar SLUAB0117 Lilla Ullfjärden
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av sjöar Makrofyter i sjöar SLUAB0117 Lilla Ullfjärden

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av sjöar Vattenkemi i sjöar Växtplankton   1 gång per år 2006 -
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av sjöar Vattenkemi i sjöar Växtplankton Klorofyll a 1 gång per år 2006 -
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av sjöar Fytoplankton i sjöar Växtplankton   Var sjätte år 2011 -
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av sjöar Fytoplankton i sjöar Växtplankton Andel blågrönalger Var sjätte år 2011 -
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av sjöar Fytoplankton i sjöar Växtplankton Trofiskt planktonindex (TPI) Var sjätte år 2011 -
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av sjöar Fytoplankton i sjöar Växtplankton Artantal för växtplankton Var sjätte år 2011 -
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av sjöar Fytoplankton i sjöar Växtplankton Totalbiomassa Var sjätte år 2011 -
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av sjöar Fytoplankton i sjöar Växtplankton Näringsämnespåverkan växtplankton Var sjätte år 2011 -
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av sjöar Makrofyter i sjöar Makrofyter   Var sjätte år 2006 -
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av sjöar Mätkampanj - Bottenfauna i sjöars litoral Bottenfauna   En gång 2007 2008
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av sjöar Mätkampanj - Bottenfauna i sjöars litoral Bottenfauna ASPT En gång 2007 2008
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av sjöar Mätkampanj - Bottenfauna i sjöars litoral Bottenfauna MILA En gång 2007 2008
Projekt, Life IP Rich Waters -Action C11 - Verktyg för minskad internbelastning Vattenkemi i sjöar Växtplankton   8 gånger per år 2020 2020
Projekt, Life IP Rich Waters -Action C11 - Verktyg för minskad internbelastning Vattenkemi i sjöar Växtplankton Klorofyll a 8 gånger per år 2020 2020
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av sjöar Perifyton i sjöar Påväxt-kiselalger   Var sjätte år 2017 -
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av sjöar Perifyton i sjöar Påväxt-kiselalger IPS-index för Kiselalger Var sjätte år 2017 -
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av sjöar Perifyton i sjöar Påväxt-kiselalger ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar Var sjätte år 2017 -
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av sjöar Perifyton i sjöar Påväxt-kiselalger TDI-index för Kiselalger Var sjätte år 2017 -
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av sjöar Perifyton i sjöar Påväxt-kiselalger %PT för Kiselager Var sjätte år 2017 -
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av sjöar Perifyton i sjöar Påväxt-kiselalger Deformerade kiselalgsskal Var sjätte år 2017 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av sjöar Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden   1 gång per år 2006 -
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av sjöar Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Siktdjup 1 gång per år 2006 -
Projekt, Life IP Rich Waters -Action C11 - Verktyg för minskad internbelastning Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden   8 gånger per år 2020 2020
Projekt, Life IP Rich Waters -Action C11 - Verktyg för minskad internbelastning Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Siktdjup 8 gånger per år 2020 2020
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av sjöar Vattenkemi i sjöar Särskilda förorenande ämnen   1 gång per år 2006 -
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av sjöar Vattenkemi i sjöar Särskilda förorenande ämnen Ammoniak 1 gång per år 2006 -
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av sjöar Vattenkemi i sjöar Näringsämnen   1 gång per år 2006 -
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av sjöar Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalkväve 1 gång per år 2006 -
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av sjöar Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalfosfor 1 gång per år 2006 -
Projekt, Life IP Rich Waters -Action C11 - Verktyg för minskad internbelastning Vattenkemi i sjöar Näringsämnen   8 gånger per år 2020 2020
Projekt, Life IP Rich Waters -Action C11 - Verktyg för minskad internbelastning Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalkväve 8 gånger per år 2020 2020
Projekt, Life IP Rich Waters -Action C11 - Verktyg för minskad internbelastning Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalfosfor 8 gånger per år 2020 2020
Projekt, Life IP Rich Waters -Action C11 - Verktyg för minskad internbelastning Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Ammonium 8 gånger per år 2020 2020
Projekt, Life IP Rich Waters -Action C11 - Verktyg för minskad internbelastning Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Nitrat + nitrit 8 gånger per år 2020 2020
Projekt, Life IP Rich Waters -Action C11 - Verktyg för minskad internbelastning Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Fosfat 8 gånger per år 2020 2020
Projekt, Life IP Rich Waters -Action C11 - Verktyg för minskad internbelastning Vattenkemi i sjöar Särskilda förorenande ämnen   8 gånger per år 2020 2020
Projekt, Life IP Rich Waters -Action C11 - Verktyg för minskad internbelastning Vattenkemi i sjöar Särskilda förorenande ämnen Ammoniak 8 gånger per år 2020 2020
Projekt, Life IP Rich Waters -Action C11 - Verktyg för minskad internbelastning Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande   8 gånger per år 2020 2020
Projekt, Life IP Rich Waters -Action C11 - Verktyg för minskad internbelastning Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande Temperatur 8 gånger per år 2020 2020
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av sjöar Vattenkemi i sjöar Försurning   1 gång per år 2006 -
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av sjöar Vattenkemi i sjöar Försurning pH 1 gång per år 2006 -
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av sjöar Vattenkemi i sjöar Försurning Syraneutraliserande förmåga (ANC) 1 gång per år 2006 -
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av sjöar Vattenkemi i sjöar Försurning Alkalinitet 1 gång per år 2006 -
Projekt, Life IP Rich Waters -Action C11 - Verktyg för minskad internbelastning Vattenkemi i sjöar Försurning   8 gånger per år 2020 2020
Projekt, Life IP Rich Waters -Action C11 - Verktyg för minskad internbelastning Vattenkemi i sjöar Försurning pH 8 gånger per år 2020 2020
Projekt, Life IP Rich Waters -Action C11 - Verktyg för minskad internbelastning Vattenkemi i sjöar Försurning Alkalinitet 8 gånger per år 2020 2020
Projekt, Life IP Rich Waters -Action C11 - Verktyg för minskad internbelastning Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   8 gånger per år 2020 2020
Projekt, Life IP Rich Waters -Action C11 - Verktyg för minskad internbelastning Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 8 gånger per år 2020 2020

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningRMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av sjöarFörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
LjusförhållandenSiktdjup
Makrofyter
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
Särskilda förorenande ämnenAmmoniak
Växtplankton
Operativ övervakningRMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av sjöarLjusförhållandenSiktdjup
Påväxt-kiselalgerACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar
Växtplankton