RMÖ, Skåne län, Grundvatten påverkat av tätort och jordbruk

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förlängning av förvaltningscykel 3

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Provtagning och analys av grundvatten för översiktlig bild av storskalig påverkan från tätort och jordbruk på grundvattenkvaliteten.
Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Länsstyrelsen i Skåne län
RMÖ, Regional miljöövervakning
2014
2020
Pågående
Skåne
2019-06-18 21:24
2019-09-06 13:55
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Bjällerud SE624241-131688 Bjällerud SE624463-131830 Rönne å
2 Bjärsjölagård SE617000-136000 Bjärsjölagård Kävlingeån
3 Eskilstorp SE625000-132000 Eskilstorp Stensån
4 Gröndal SE620324-162683 Gröndal Revingehed Kävlingeån
5 Hulta (reserv) SE624259-165648 Hulta Ängelholm-Ljungbyhed Kustområde
6 Hurva SE618000-135000 Hurva bränneriborran Kävlingeån
7 Ignaberga SE622000-137000 Ignaberga Helge å
8 Ormanäs SE620000-135000 Ormanäs Hörby Rönne å
9 Perstorp SE622000-135000 Perstorp Rönne å
10 Revingeby SE617000-135000 Revingeby Kävlingeån
11 Tollarp SE620000-138002 Tollarp Västra Vram Helge å
12 Tomelilla Fyledalen SE615000-137000 Fyleån Fyledalen Nybroån
13 Torekov (Skrattarp) SE626000-130002 Torekov Bjäre Kustområde
14 Vombs vv SE617000-135001 Vombs vv Kävlingeån

Inaktiva övervakningsstationer

  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Brandsvig SE624000-131001 Brandsvig SE624463-131830 Rönne å
2 Bromölla SE621000-141000 Bromölla vv Norra Kristianstadsslätten Skräbeån
3 Båstad SE625000-131000 Båstad SE625883-131794 Stensån
4 Everöd SE619000-139000 Everöd Södra Kristianstadsslätten Helge å
5 Flyinge SE618000-134000 Flyinge Holmbyåsen Kävlingeån
6 Fuglie SE614000-132000 Fuglie SV Skånes kalkstenar Kustområde
7 Färlöv SE621000-139000 Färlöv Färlöv-Vinnö Helge å
8 Glimåkra SE615607-167729 Glimåkra Glimåkra Helge å
9 Grevie - 9 SE616834-133689 Grevie Alnarpsströmmen Sege å
10 Grevie V15 SE625000-131002 Grevie V19 Hallandsås Kustområde
11 Grimstofta SE616800-136800 Grimstofta Revingehed Kävlingeån
12 Hamnabro SE615000-141000 Hamnabro Hamnabro Kustområde
13 Höllviken SE614000-131000 Höllviken SV Skånes kalkstenar Kustområde
14 Hörby SE619000-136000 Hörby Hörby Rönne å
15 Klintarp SE622200-133100 Klintarp Ängelholm-Ljungbyhed Rönne å
16 Krageholm SE614000-137000 Stora Herrestad Krageholm Nybroån
17 Kristianstad reserv SE621000-139001 Kristianstad vv Norra Kristianstadsslätten Helge å
18 Ljungbyhed SE621000-134000 Ljungbyhed Ängelholm-Ljungbyhed Rönne å
19 Lövestad SE617000-137000 Lövestad WA47040457 Kävlingeån
20 Näsbyfält SE621000-139002 Näsbyfält Norra Kristianstadsslätten Helge å
21 Radiumkällan SE622404-413718 Radiumkällan Mjölkalånga Helge å
22 Ramlösa Järnkälla SE621091-359668 Ramlösa järnkälla Helsingborgssandstenen Råån
23 Sibbhult SE623000-140000 Sibbhult SE623752-140069 Helge å
24 Skatteberga SE620717-159162 Gravaregården Kävlingeån
25 Skurup SE615000-135001 Skurup Sjörup Kustområde
26 Skälderviken SE624000-131002 Skälderviken SE624463-131830 Rönne å
27 Sofiakällan SE621432-356461 Sofiakällan Helsingborgssandstenen Kustområde
28 Sofiero SE677749-723807 Sofiero Eslöv-Flyinge
29 St Olof vv, B2 SE616920-139479 St Olof S:t Olof Kustområde
30 Tjörnarp SE621000-137000 Tjörnarp Tjönarp Helge å
31 Tomelilla reserv SE615000-138000 Tomelilla reserv Tryde-Trydeeke Nybroån
32 Trelleborg vv berg SE614000-133001 Trelleborg vv berg SV Skånes kalkstenar Kustområde
33 Vik SE616000-141000 Vik Rörums Fur Kustområde
34 Vitaby SE617000-139000 Vitaby SE617317-139550 Kustområde
35 Vittskövle SE619000-139001 Vittskövle Södra Kristianstadsslätten Helge å
36 Vånga SE622000-141002 Vånga Vånga Skräbeån
37 Åhus SE620000-140000 Åhus vv Södra Kristianstadsslätten Kustområde
38 Åstorp jord SE622000-132002 Åstorp jord Källna Vege å
39 Ängelsbäck SE625000-131005 Ängelsbäck SE625328-131280 Kustområde
40 Äsperöd SE616000-138000 Äsperöd Äsperöd Kävlingeån
41 Ö Klagstorp SE614000-134000 Östra Klagstorp SV Skånes kalkstenar Kustområde
42 Ö Vemmerlöv SE616000-140001 Östra Vemmerlöv Rörums Fur Kustområde
43 Önnestad SE621000-138000 Önnestad Norra Kristianstadsslätten Helge å