Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  SE624463-131830 (WA70312376)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  SE624463-131830 (WA70312376)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  SE624463-131830 (WA70312376)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  SE624463-131830 (WA70312376)
Associerade vatten:
Stationen skapades: 2006-12-21 17:09 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2015-01-21 11:35 av Sveriges geologiska undersökning (SGU)
Vattenkategori
Grundvatten
Län
Skåne - 12
Kommun
Ängelholm - 1292
Vattenmyndighet
Västerhavets
Distriktsindelning
5. Västerhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Rönne å - SE96000
Åtgärdsområde
Rönne å
Startår
2007
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6238696
SWEREF99 TM Östlig: 366806

RT 90 2,5 gon V - X: 6242412
RT 90 2,5 gon V - Y: 1316886

WGS84 Latitud: 56,2743628294267
WGS84 Longitud: 12,8489231362213

ETRS-89 Latitud: 56.27436
ETRS-89 Longitud: 12.84892

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi 30000:24 Ängelholm
RMÖ, Skåne län, Grundvatten påverkat av tätort och jordbruk Påverkan från tätort Bjällerud

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Grundvatten kemiska kvalitetsfaktorer

NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi pH   Var sjätte år 2007 -
RMÖ, Skåne län, Grundvatten påverkat av tätort och jordbruk Påverkan från tätort pH   1 gång per år 2015 2015
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Alkalinitet   Var sjätte år 2007 -
RMÖ, Skåne län, Grundvatten påverkat av tätort och jordbruk Påverkan från tätort Alkalinitet   1 gång per år 2015 2015
RMÖ, Skåne län, Grundvatten påverkat av tätort och jordbruk Påverkan från tätort Arsenik   1 gång per år 2015 2015
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Arsenik   Var sjätte år 2007 -
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Totalkväve   Var sjätte år 2007 -
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Totalfosfor   Var sjätte år 2007 -
RMÖ, Skåne län, Grundvatten påverkat av tätort och jordbruk Påverkan från tätort Kadmium och kadmiumföreningar   1 gång per år 2015 2015
RMÖ, Skåne län, Grundvatten påverkat av tätort och jordbruk Påverkan från tätort Nitratkväve   1 gång per år 2015 2015
RMÖ, Skåne län, Grundvatten påverkat av tätort och jordbruk Påverkan från tätort Klorid   1 gång per år 2015 2015
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Kadmium och kadmiumföreningar   Var sjätte år 2007 -
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Kvicksilver och kvicksilverföreningar   Var sjätte år 2007 -
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Klorid   Var sjätte år 2007 -
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Nickel och nickelföreningar   Var sjätte år 2007 -
RMÖ, Skåne län, Grundvatten påverkat av tätort och jordbruk Påverkan från tätort Konduktivitet   1 gång per år 2015 2015
RMÖ, Skåne län, Grundvatten påverkat av tätort och jordbruk Påverkan från tätort Ammonium   1 gång per år 2015 2015
RMÖ, Skåne län, Grundvatten påverkat av tätort och jordbruk Påverkan från tätort Sulfat   1 gång per år 2015 2015
RMÖ, Skåne län, Grundvatten påverkat av tätort och jordbruk Påverkan från tätort Antracen   1 gång per år 2015 2015
RMÖ, Skåne län, Grundvatten påverkat av tätort och jordbruk Påverkan från tätort Bensen   1 gång per år 2015 2015
RMÖ, Skåne län, Grundvatten påverkat av tätort och jordbruk Påverkan från tätort 1,2-dikloretan   1 gång per år 2015 2015
RMÖ, Skåne län, Grundvatten påverkat av tätort och jordbruk Påverkan från tätort Diklormetan   1 gång per år 2015 2015
RMÖ, Skåne län, Grundvatten påverkat av tätort och jordbruk Påverkan från tätort Bly och blyföreningar   1 gång per år 2015 2015
RMÖ, Skåne län, Grundvatten påverkat av tätort och jordbruk Påverkan från tätort Naftalen   1 gång per år 2015 2015
RMÖ, Skåne län, Grundvatten påverkat av tätort och jordbruk Påverkan från tätort Nickel och nickelföreningar   1 gång per år 2015 2015
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Bly och blyföreningar   Var sjätte år 2007 -
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Sulfat   Var sjätte år 2007 -
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Ammonium   Var sjätte år 2007 -
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Konduktivitet   Var sjätte år 2007 -
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Nitrat   Var sjätte år 2007 -
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Krom   Var sjätte år 2007 -
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Zink   Var sjätte år 2007 -
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Koppar   Var sjätte år 2007 -
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Tetrakloretylen   Var sjätte år 2007 -
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Trikloretylen   Var sjätte år 2007 -
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Temperatur   Var sjätte år 2007 -
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Kalcium   Var sjätte år 2007 -
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Kobolt   Var sjätte år 2007 -
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Järn   Var sjätte år 2007 -
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Vanadin   Var sjätte år 2007 -
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Kalium   Var sjätte år 2007 -
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Natrium   Var sjätte år 2007 -
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Mangan   Var sjätte år 2007 -
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi TOC   Var sjätte år 2007 -
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Magnesium   Var sjätte år 2007 -
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Kisel   Var sjätte år 2007 -
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Fosfat   Var sjätte år 2007 -
RMÖ, Skåne län, Grundvatten påverkat av tätort och jordbruk Påverkan från tätort Polyaromatiska kolväten (PAH)   1 gång per år 2015 2015
RMÖ, Skåne län, Grundvatten påverkat av tätort och jordbruk Påverkan från tätort Triklormetan (kloroform)   1 gång per år 2015 2015
RMÖ, Skåne län, Grundvatten påverkat av tätort och jordbruk Påverkan från tätort Krom   1 gång per år 2015 2015
RMÖ, Skåne län, Grundvatten påverkat av tätort och jordbruk Påverkan från tätort Zink   1 gång per år 2015 2015
RMÖ, Skåne län, Grundvatten påverkat av tätort och jordbruk Påverkan från tätort Koppar   1 gång per år 2015 2015
RMÖ, Skåne län, Grundvatten påverkat av tätort och jordbruk Påverkan från tätort Trikloreten och Tetrakloreten   1 gång per år 2015 2015
RMÖ, Skåne län, Grundvatten påverkat av tätort och jordbruk Påverkan från tätort Benso(a)pyrene   1 gång per år 2015 2015
RMÖ, Skåne län, Grundvatten påverkat av tätort och jordbruk Påverkan från tätort Kalcium   1 gång per år 2015 2015
RMÖ, Skåne län, Grundvatten påverkat av tätort och jordbruk Påverkan från tätort Järn   1 gång per år 2015 2015
RMÖ, Skåne län, Grundvatten påverkat av tätort och jordbruk Påverkan från tätort Vanadin   1 gång per år 2015 2015
RMÖ, Skåne län, Grundvatten påverkat av tätort och jordbruk Påverkan från tätort Kalium   1 gång per år 2015 2015
RMÖ, Skåne län, Grundvatten påverkat av tätort och jordbruk Påverkan från tätort Natrium   1 gång per år 2015 2015
RMÖ, Skåne län, Grundvatten påverkat av tätort och jordbruk Påverkan från tätort Mangan   1 gång per år 2015 2015
RMÖ, Skåne län, Grundvatten påverkat av tätort och jordbruk Påverkan från tätort Magnesium   1 gång per år 2015 2015
RMÖ, Skåne län, Grundvatten påverkat av tätort och jordbruk Påverkan från tätort Kisel   1 gång per år 2015 2015
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Fluor   Var sjätte år 2007 -
NMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationer Omdrevsstationer Grundvattenkemi Totalaluminium   Var sjätte år 2007 -
RMÖ, Skåne län, Grundvatten påverkat av tätort och jordbruk Påverkan från tätort Totalaluminium   1 gång per år 2015 2015
RMÖ, Skåne län, Grundvatten påverkat av tätort och jordbruk Påverkan från tätort Barium   1 gång per år 2015 2015
RMÖ, Skåne län, Grundvatten påverkat av tätort och jordbruk Påverkan från tätort Strontium   1 gång per år 2015 2015
RMÖ, Skåne län, Grundvatten påverkat av tätort och jordbruk Påverkan från tätort Etylbensen   1 gång per år 2015 2015
RMÖ, Skåne län, Grundvatten påverkat av tätort och jordbruk Påverkan från tätort Xylen   1 gång per år 2015 2015
RMÖ, Skåne län, Grundvatten påverkat av tätort och jordbruk Påverkan från tätort Acenaftylen   1 gång per år 2015 2015
RMÖ, Skåne län, Grundvatten påverkat av tätort och jordbruk Påverkan från tätort Acenaften   1 gång per år 2015 2015
RMÖ, Skåne län, Grundvatten påverkat av tätort och jordbruk Påverkan från tätort Fluoren   1 gång per år 2015 2015
RMÖ, Skåne län, Grundvatten påverkat av tätort och jordbruk Påverkan från tätort Pyren   1 gång per år 2015 2015
RMÖ, Skåne län, Grundvatten påverkat av tätort och jordbruk Påverkan från tätort Benso(a)antracen   1 gång per år 2015 2015
RMÖ, Skåne län, Grundvatten påverkat av tätort och jordbruk Påverkan från tätort Benso(g,h,i)perylen   1 gång per år 2015 2015
RMÖ, Skåne län, Grundvatten påverkat av tätort och jordbruk Påverkan från tätort Indeno(1,2,3-cd)pyren   1 gång per år 2015 2015
RMÖ, Skåne län, Grundvatten påverkat av tätort och jordbruk Påverkan från tätort Benso(b)fluoranten   1 gång per år 2015 2015
RMÖ, Skåne län, Grundvatten påverkat av tätort och jordbruk Påverkan från tätort Benso(k)fluoranten   1 gång per år 2015 2015
RMÖ, Skåne län, Grundvatten påverkat av tätort och jordbruk Påverkan från tätort PFAS 11   1 gång per år 2015 2015

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kemisk kontrollerande övervakningNMÖ, Grundvatten trend- och omdrevsstationerAmmonium
Konduktivitet
Nitrat
pH

Övervakning av skyddade områden

Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen
Parameter Klassning ID Version  
Dricksvattenförekomster Ja Arbetsmaterial
Nitratdirektivet Ja Arbetsmaterial
Natura 2000

Stationsparametrar GW

Parameter Klassning Version  
Källa Ja Beslutad
Brunn