RK, Kemira

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förlängning av förvaltningscykel 3

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Vatten och sedimentprovtagningar i samband med riskutredning av läckage från Kemiras förorenade markoråden.
Ej granskad
Miljögiftssamordning
RK, Recipientkontroll
2012
-
0
Skåne
2019-07-01 15:37
2019-07-02 13:58
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 RK, Kemira KE1 SE621336-130698 RK, Kemira KE1 Helsingborgsområdet
2 RK, Kemira KE2 SE621336-130696 RK, Kemira KE2 Helsingborgsområdet
3 RK, Kemira KE3 SE621320-130698 RK, Kemira KE3 Helsingborgsområdet
4 RK, Kemira KE4 SE621318-130694 RK, Kemira KE4 Helsingborgsområdet
5 RK, Kemira KE5 SE621303-130709 RK, Kemira KE5 Helsingborgsområdet
6 RK, Kemira KE6 SE621300-130688 RK, Kemira KE6 Helsingborgsområdet
7 RK, Kemira KE7 SE621280-130706 RK, Kemira KE7 Helsingborgsområdet
8 RK, Kemira KE8 SE621279-130690 RK, Kemira KE8 Helsingborgsområdet
9 RK, Kemira YTV1 SE621319-130693 RK, Kemira YTV1 Helsingborgsområdet
10 RK, Kemira YTV2 SE621302-130693 RK, Kemira YTV2 Helsingborgsområdet
11 RK, Kemira YTV3 SE621280-130690 RK, Kemira YTV3 Helsingborgsområdet
12 RK, Kemira YTV4 SE621357-130665 RK, Kemira YTV4 Helsingborgsområdet
13 RK, Kemira YTV5 SE621396-130639 RK, Kemira YTV5 Helsingborgsområdet