VER, Kartläggning av näringsbelastning Norrbotten

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förvaltningscykel 4 (2022-2027)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Programmet består av olika mätkampanjer som syftar till att kartlägga belastningen av näringsämnen till inlandsvatten och kustvatten.

Provtagning av tillrinnande vattendrag och utlopp, samt provtagning på yt- och bottenvatten i sjöar eller kustvatten för att kartlägga näringsbelastning och eventuell internbelastning. Det finns även mätstationer i några mindre vattendrag eller diken (ej vattenförekomster) som provtas för att kartlägga näringsbelastningen.
Läs mer
Godkänd
2020-07-10 13:01
Sötvatten
Kust och hav
Punktinsats
Länsstyrelsen i Norrbottens Län
VER, Verifieringsövervakning
2019
-
Pågående
Norrbotten
2020-07-10 12:51
2023-01-05 10:55
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Notfjärdsbäcken SE729817-179537 Notfjärdsbäcken Notfjärdsbäcken Kustområde
2 Notfjärdsbäcken biologi SE729835-179506 Notfjärdsbäcken biologi Notfjärdsbäcken Kustområde
3 Notfjärdsbäcken nedströms våtmark SE729847-179477 Notfjärdsbäcken nedströms våtmark Notfjärdsbäcken Kustområde
4 Notfjärdsbäcken uppströms våtmark SE729916-179295 Notfjärdsbäcken uppströms våtmark Notfjärdsbäcken Kustområde
5 Sörfjärden, vid Likskärsbanken på insidan om sättarna SE729620-179683 Sörfjärden Likskärsbanken Sörfjärden Kustområde
6 Östra Muskusträsket SE729807-172347 Östra Muskusträsket Östra Muskusträsket Piteälven

Inaktiva övervakningsstationer

  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Agntjärnsbäcken SE729670-172338 Agntjärnsbäcken WA44699821 Piteälven
2 Bodsjöbäcken SE730566-176544 Bodsjöbäcken Bodsjöbäcken Alån
3 Dike Björsbyn SE729598-179282 Diket i Björsbyn Kustområde
4 Flarkån SE731213-178379 Flarkån Flarkån Altersundet
5 Gammelängesbäcken SE731684-177423 Gammelängesbäcken Altersundet
6 Inkommande vattendrag Åskogen SE732624-177374 Inkommande vattendrag Åskogen Altersundet
7 Kippelbäcken SE731850-177942 Kippelbäcken Kippelbäcken Altersundet
8 Kvarnbäcken från Avaträsk SE729926-172450 Kvarnbäcken/Muskusbäcken fr Avaträsk Kvarnbäcken (Avaträsk) Piteälven
9 Kvarnån SE731634-178245 Kvarnån Kvarnån Altersundet
10 Lörbäcken SE731585-178111 Lörbäcken Lörbäcken Altersundet
11 Lörbäcken efter Lillträsket SE731617-177950 Lörbäcken efter Lillträsket Altersundet
12 Mockträsket SE730559-176579 Mockträsket norra bassängen Mockträsket Alån
13 Mockträsket mellersta bassängen SE730315-176688 Mockträsket mellersta bassängen Mockträsket Alån
14 Mockträsket utlopp SE729762-176953 Mockträsket utlopp Aleån Alån
15 Muskusbäcken SE729810-172193 Muskusbäcken (Utloppet) Muskusbäcken Piteälven
16 Nedan Stor-Trehörningen SE732794-177353 Nedan Stor-Trehörningen Altersundet
17 Nedre Smedsbyn SE731326-178637 Nedre Smedsbyn Altersundet
18 Norsbäcken (utlopp Notträsket) SE731720-177601 Norsbäcken (utlopp Notträsket) Altersundet
19 Notfjärdsbäcken SE729809-179556 Notfjärdsbäcken Notfjärdsbäcken Kustområde
20 Persöfjärden SE731115-178915 Persöfjärden Persöfjärden Altersundet
21 Rådmanviken/Stenbäcken SE731313-178872 Rådmanviken/Stenbäcken Altersundet
22 Sinksundet SE729464-179622 Sinksundet Sinksundet - Sörfjärden Kustområde
23 Sjöutlopp Västra Muskus SE729813-172263 Sjöutlopp Västra Muskus Muskusbäcken Piteälven
24 Sjöutlopp Västra Muskus Nördesti SE729879-172391 Utlopp Nördesti Västra Muskusträsket Piteälven
25 Skogsån SE731845-177923 Skogsån/Brobyån Skogsån/Brobyån Altersundet
26 Skogsån efter Inbyn SE732435-177610 Skogsån efter Inbyn Altersundet
27 Skogsån innan Svartbäcken SE732341-177518 Skogsån innan Svartbäcken Altersundet
28 Smedsby vattendrag 1 SE731491-178381 Smedsby vattendrag 1 Altersundet
29 Smedsby vattendrag 2 SE731425-178445 Smedsby vattendrag 2 Altersundet
30 Storbäcken (inlopp övre Lillträsket) SE731376-177464 Storbäcken (inlopp övre Lillträsket) Altersundet
31 Svartbäcken SE732336-177515 Svartbäcken Svartbäcken Altersundet
32 Utlopp Altersundet bron Örarna SE730447-179481 Altersundet bron Örarna Altersundet Altersundet
33 Utlopp Furufjärden bron Brändön SE730534-179689 Utloppet Furufjärden bron Brändön Lillkvarnbäcken Kustområde
34 Utlopp Höträsket SE731314-178014 Utlopp Höträsket Altersundet
35 Utlopp Persöfjärden SE730714-179107 Utlopp Altersundet Altersundet Altersundet
36 Vändträskån SE730395-176576 Vändträskån Aleån-Vändträskån Alån
37 Västra Muskusträsket SE729952-172345 Västra Muskusträsket Västra Muskusträsket Piteälven
38 Övre Kvarnån SE732108-178336 Övre Kvarnån Altersundet