RMÖ, makrofauna mjukbotten, Södermanlands län

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förlängning av förvaltningscykel 3

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Komplettering av provtagningspunkter till det nationella miljöövervakningsprogrammet av makrofauna mjukbotten.
Ej granskad
Kust och hav
Löpande program
Länsstyrelsen i Södermanlands län
RMÖ, Regional miljöövervakning
2016
-
Pågående
Södermanland
2021-11-19 10:46
2021-11-26 10:21
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Dragviksfjärden DRF 12 SE651387-159098 Dragsviksfjärden Ligger utanför HARO
2 Dragviksfjärden, DRF 11 SE651407-159178 Dragsviksfjärden Ligger utanför HARO
3 Dragviksfjärden, DRF 12 SE651401-158937 Dragsviksfjärden Ligger utanför HARO
4 Dragviksfjärden, DRF 13 SE651499-159030 Dragsviksfjärden Ligger utanför HARO
5 Dragviksfjärden, DRF 14 SE651490-158920 Dragsviksfjärden Ligger utanför HARO
6 Kråkfjärden, KRF 1 SE651212-158945 Kråkfjärden Ligger utanför HARO
7 Kråkfjärden, KRF 2 SE651343-158885 Kråkfjärden Ligger utanför HARO
8 Kråkfjärden, KRF 3 SE651390-158802 Kråkfjärden Ligger utanför HARO
9 Kråkfjärden, KRF 4 SE651474-158737 Kråkfjärden Ligger utanför HARO
10 Kråkfjärden, KRF 5 SE651544-158747 Kråkfjärden Ligger utanför HARO