RMÖ, makrofauna mjukbotten, Södermanlands län

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 4 (2022-2027) Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Komplettering av provtagningspunkter till det nationella miljöövervakningsprogrammet av makrofauna mjukbotten.
Ej granskad
Kust och hav
Löpande program
Länsstyrelsen i Södermanlands län
RMÖ, Regional miljöövervakning
2016
-
Pågående
Södermanland
2021-11-19 10:46
2021-11-26 10:21
ID Namn Författare År URL Fil