Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Sandhammaren-Simrishamn (WA19562624)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Sandhammaren-Simrishamn (WA19562624)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Sandhammaren-Simrishamn (WA19562624)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Sandhammaren-Simrishamn (WA19562624)
Förlängning av förvaltningscykel 3: 
Stationen skapades: 2006-11-25 18:12 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2016-04-12 13:41 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Kust
Län
Skåne - 12
Kommun
Simrishamn - 1291
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Havet - SE00
Åtgärdsområde
Hanöbukten
Startår
1993
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6154291
SWEREF99 TM Östlig: 459626

RT 90 2,5 gon V - X: 6156885
RT 90 2,5 gon V - Y: 1408766

WGS84 Latitud: 55.533
WGS84 Longitud: 14.36033333

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SRK, Vattenvårdsförbundet för västra Hanöbukten Makroalger H3 Simrishamn H3 Simrishamn
SRK, Vattenvårdsförbundet för västra Hanöbukten Miljögifter i biota H3 Simrishamn H3 Simrishamn

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

SRK, Vattenvårdsförbundet för västra Hanöbukten Makroalger Makroalger och gömfröiga växter   1 gång per år 1993 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Vattenvårdsförbundet för västra Hanöbukten Miljögifter i biota Prioriterade ämnen   Var tredje år 1998 -
SRK, Vattenvårdsförbundet för västra Hanöbukten Miljögifter i biota Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar Var tredje år 1998 -
SRK, Vattenvårdsförbundet för västra Hanöbukten Miljögifter i biota Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar Var tredje år 1998 -
SRK, Vattenvårdsförbundet för västra Hanöbukten Miljögifter i biota Prioriterade ämnen Bromerad difenyleter Var tredje år 2003 -
SRK, Vattenvårdsförbundet för västra Hanöbukten Miljögifter i biota Prioriterade ämnen Fluoranten Var tredje år 2003 -
SRK, Vattenvårdsförbundet för västra Hanöbukten Miljögifter i biota Prioriterade ämnen Tributyltenn föreningar Var tredje år 2003 -
SRK, Vattenvårdsförbundet för västra Hanöbukten Miljögifter i biota Prioriterade ämnen Di(2-ethylhexyl)ftalat (DEHP) Var tredje år 2003 -
SRK, Vattenvårdsförbundet för västra Hanöbukten Miljögifter i biota Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar Var tredje år 1998 -
SRK, Vattenvårdsförbundet för västra Hanöbukten Miljögifter i biota Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar Var tredje år 1998 -
SRK, Vattenvårdsförbundet för västra Hanöbukten Miljögifter i biota Prioriterade ämnen Polyaromatiska kolväten (PAH) Var tredje år 2003 -
SRK, Vattenvårdsförbundet för västra Hanöbukten Miljögifter i biota Prioriterade ämnen Benso(a)pyrene Var tredje år 2003 -
SRK, Vattenvårdsförbundet för västra Hanöbukten Miljögifter i biota Prioriterade ämnen Dioxiner och dioxinlika föreningar Var tredje år 1998 -
SRK, Vattenvårdsförbundet för västra Hanöbukten Miljögifter i biota Särskilda förorenande ämnen   Var tredje år 2003 -
SRK, Vattenvårdsförbundet för västra Hanöbukten Miljögifter i biota Särskilda förorenande ämnen Krom Var tredje år 1998 -
SRK, Vattenvårdsförbundet för västra Hanöbukten Miljögifter i biota Särskilda förorenande ämnen Zink Var tredje år 1998 -
SRK, Vattenvårdsförbundet för västra Hanöbukten Miljögifter i biota Särskilda förorenande ämnen Koppar Var tredje år 2011 -
SRK, Vattenvårdsförbundet för västra Hanöbukten Miljögifter i biota Särskilda förorenande ämnen Bisfenol A Var tredje år 1998 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.

FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningSRK, Vattenvårdsförbundet för västra HanöbuktenMakroalger och gömfröiga växter
Prioriterade ämnenBenso(a)pyrene
Prioriterade ämnenBly och blyföreningar
Prioriterade ämnenBromerad difenyleter
Prioriterade ämnenDi(2-ethylhexyl)ftalat (DEHP)
Prioriterade ämnenDioxiner och dioxinlika föreningar
Prioriterade ämnenFluoranten
Prioriterade ämnenKadmium och kadmiumföreningar
Prioriterade ämnenKvicksilver och kvicksilverföreningar
Prioriterade ämnenNickel och nickelföreningar
Prioriterade ämnenPolyaromatiska kolväten (PAH)
Prioriterade ämnenTributyltenn föreningar
Särskilda förorenande ämnenBisfenol A
Särskilda förorenande ämnenKoppar
Särskilda förorenande ämnenKrom
Särskilda förorenande ämnenZink