Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  V Hanöbuktens kustvatten (WA28621968)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  V Hanöbuktens kustvatten (WA28621968)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  V Hanöbuktens kustvatten (WA28621968)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  V Hanöbuktens kustvatten (WA28621968)
Förlängning av förvaltningscykel 3: 
Stationen skapades: 2006-11-25 18:12 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2016-04-12 13:41 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Kust
Län
Skåne - 12
Kommun
Simrishamn - 1291
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Havet - SE00
Åtgärdsområde
Hanöbukten
Startår
1993
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6170131
SWEREF99 TM Östlig: 454163

RT 90 2,5 gon V - X: 6172795
RT 90 2,5 gon V - Y: 1403485

WGS84 Latitud: 55.67483333
WGS84 Longitud: 14.27116667

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SRK, Vattenvårdsförbundet för västra Hanöbukten Makroalger H2 Karakås H2 Karakås
SRK, Vattenvårdsförbundet för västra Hanöbukten Miljögifter i biota H2 Karakås H2 Karakås

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

SRK, Vattenvårdsförbundet för västra Hanöbukten Makroalger Makroalger och gömfröiga växter   1 gång per år 1993 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Vattenvårdsförbundet för västra Hanöbukten Miljögifter i biota Prioriterade ämnen   Var tredje år 1998 -
SRK, Vattenvårdsförbundet för västra Hanöbukten Miljögifter i biota Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar Var tredje år 1998 -
SRK, Vattenvårdsförbundet för västra Hanöbukten Miljögifter i biota Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar Var tredje år 1998 -
SRK, Vattenvårdsförbundet för västra Hanöbukten Miljögifter i biota Prioriterade ämnen Fluoranten Var tredje år 2003 -
SRK, Vattenvårdsförbundet för västra Hanöbukten Miljögifter i biota Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar Var tredje år 1998 -
SRK, Vattenvårdsförbundet för västra Hanöbukten Miljögifter i biota Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar Var tredje år 1998 -
SRK, Vattenvårdsförbundet för västra Hanöbukten Miljögifter i biota Prioriterade ämnen Benso(a)pyrene Var tredje år 2003 -
SRK, Vattenvårdsförbundet för västra Hanöbukten Miljögifter i biota Särskilda förorenande ämnen   Var tredje år 2003 -
SRK, Vattenvårdsförbundet för västra Hanöbukten Miljögifter i biota Särskilda förorenande ämnen Krom Var tredje år 2011 -
SRK, Vattenvårdsförbundet för västra Hanöbukten Miljögifter i biota Särskilda förorenande ämnen Zink Var tredje år 1998 -
SRK, Vattenvårdsförbundet för västra Hanöbukten Miljögifter i biota Särskilda förorenande ämnen Koppar Var tredje år 2003 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.

FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningSRK, Vattenvårdsförbundet för västra HanöbuktenMakroalger och gömfröiga växter