Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Tostebergabukten (WA75626781)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Tostebergabukten (WA75626781)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Tostebergabukten (WA75626781)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Tostebergabukten (WA75626781)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:12 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2016-04-12 13:45 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Kust
Län
Skåne - 12
Kommun
Kristianstad - 1290
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Havet - SE00
Åtgärdsområde
Hanöbukten
Startår
1993
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6205108
SWEREF99 TM Östlig: 464960

RT 90 2,5 gon V - X: 6207661
RT 90 2,5 gon V - Y: 1414694

WGS84 Latitud: 55.9899949016341
WGS84 Longitud: 14.4383251386869

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SRK, Vattenvårdsförbundet för västra Hanöbukten Hälsotillstånd och fortplantning hos tånglake (Zoarces viviparus) TOST TOST Tosteberga
SRK, Vattenvårdsförbundet för västra Hanöbukten Miljögifter i sediment TOST TOST Tosteberga

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

SRK, Vattenvårdsförbundet för västra Hanöbukten Hälsotillstånd och fortplantning hos tånglake (Zoarces viviparus) Fisk   1 gång per år 1998 -
SRK, Vattenvårdsförbundet för västra Hanöbukten Hälsotillstånd och fortplantning hos tånglake (Zoarces viviparus) Fisk Fisk i kustvatten 1 gång per år 1998 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Vattenvårdsförbundet för västra Hanöbukten Miljögifter i sediment Näringsämnen   Var sjätte år 1993 -
SRK, Vattenvårdsförbundet för västra Hanöbukten Miljögifter i sediment Näringsämnen Totalkväve Var sjätte år 1993 -
SRK, Vattenvårdsförbundet för västra Hanöbukten Miljögifter i sediment Näringsämnen Totalfosfor Var sjätte år 1993 -
SRK, Vattenvårdsförbundet för västra Hanöbukten Miljögifter i sediment Näringsämnen TOC Var sjätte år 1993 -
SRK, Vattenvårdsförbundet för västra Hanöbukten Miljögifter i sediment Prioriterade ämnen   Var sjätte år 1993 -
SRK, Vattenvårdsförbundet för västra Hanöbukten Miljögifter i sediment Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar Var sjätte år 1993 -
SRK, Vattenvårdsförbundet för västra Hanöbukten Miljögifter i sediment Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar Var sjätte år 1993 -
SRK, Vattenvårdsförbundet för västra Hanöbukten Miljögifter i sediment Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar Var sjätte år 1993 -
SRK, Vattenvårdsförbundet för västra Hanöbukten Miljögifter i sediment Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar Var sjätte år 1993 -
SRK, Vattenvårdsförbundet för västra Hanöbukten Miljögifter i sediment Prioriterade ämnen Tributyltenn föreningar Var sjätte år 1993 -
SRK, Vattenvårdsförbundet för västra Hanöbukten Miljögifter i sediment Särskilda förorenande ämnen   Var sjätte år 1993 -
SRK, Vattenvårdsförbundet för västra Hanöbukten Miljögifter i sediment Särskilda förorenande ämnen Arsenik Var sjätte år 1993 -
SRK, Vattenvårdsförbundet för västra Hanöbukten Miljögifter i sediment Särskilda förorenande ämnen Krom Var sjätte år 1993 -
SRK, Vattenvårdsförbundet för västra Hanöbukten Miljögifter i sediment Särskilda förorenande ämnen Zink Var sjätte år 1993 -
SRK, Vattenvårdsförbundet för västra Hanöbukten Miljögifter i sediment Särskilda förorenande ämnen Koppar Var sjätte år 1993 -
SRK, Vattenvårdsförbundet för västra Hanöbukten Miljögifter i sediment Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   Var sjätte år 1993 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.

FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningSRK, Vattenvårdsförbundet för västra HanöbuktenFisk
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
Prioriterade ämnenBly och blyföreningar
Prioriterade ämnenKadmium och kadmiumföreningar
Prioriterade ämnenKvicksilver och kvicksilverföreningar
Prioriterade ämnenNickel och nickelföreningar
Prioriterade ämnenTributyltenn föreningar
Särskilda förorenande ämnenArsenik
Särskilda förorenande ämnenKoppar
Särskilda förorenande ämnenKrom
Särskilda förorenande ämnenZink