Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Kållafjärden (WA93382546)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Kållafjärden (WA93382546)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Kållafjärden (WA93382546)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Kållafjärden (WA93382546)
Förlängning av förvaltningscykel 3: 
Stationen skapades: 2006-11-25 18:12 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2016-04-12 13:42 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Kust
Län
Blekinge - 10
Kommun
Karlskrona - 1080
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Havet - SE00
Åtgärdsområde
Blekinge skärgård
Startår
-
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6214328
SWEREF99 TM Östlig: 546688

RT 90 2,5 gon V - X: 6215930
RT 90 2,5 gon V - Y: 1496559

WGS84 Latitud: 56.0766589298
WGS84 Longitud: 15.7499926331

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SRK, Blekingekustens vattenvårdsförbund Metaller och miljögifter i biota Ma1 Hästholmen (Torhamn)

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Blekingekustens vattenvårdsförbund Metaller och miljögifter i biota Prioriterade ämnen   Var tredje år 0 -
SRK, Blekingekustens vattenvårdsförbund Metaller och miljögifter i biota Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar Var tredje år 0 -
SRK, Blekingekustens vattenvårdsförbund Metaller och miljögifter i biota Prioriterade ämnen Di(2-ethylhexyl)ftalat (DEHP) Var tredje år 0 -
SRK, Blekingekustens vattenvårdsförbund Metaller och miljögifter i biota Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar Var tredje år 0 -
SRK, Blekingekustens vattenvårdsförbund Metaller och miljögifter i biota Prioriterade ämnen Bromerad difenyleter Var tredje år 0 -
SRK, Blekingekustens vattenvårdsförbund Metaller och miljögifter i biota Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar Var tredje år 0 -
SRK, Blekingekustens vattenvårdsförbund Metaller och miljögifter i biota Prioriterade ämnen Tributyltenn föreningar Var tredje år 0 -
SRK, Blekingekustens vattenvårdsförbund Metaller och miljögifter i biota Prioriterade ämnen Polyaromatiska kolväten (PAH) Var tredje år 0 -
SRK, Blekingekustens vattenvårdsförbund Metaller och miljögifter i biota Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar Var tredje år 0 -
SRK, Blekingekustens vattenvårdsförbund Metaller och miljögifter i biota Särskilda förorenande ämnen   Var tredje år 0 -
SRK, Blekingekustens vattenvårdsförbund Metaller och miljögifter i biota Särskilda förorenande ämnen Krom Var tredje år 0 -
SRK, Blekingekustens vattenvårdsförbund Metaller och miljögifter i biota Särskilda förorenande ämnen Zink Var tredje år 0 -
SRK, Blekingekustens vattenvårdsförbund Metaller och miljögifter i biota Särskilda förorenande ämnen Koppar Var tredje år 0 -
SRK, Blekingekustens vattenvårdsförbund Metaller och miljögifter i biota Särskilda förorenande ämnen Icke-dioxinlika PCB'er (6 PCB: 28,52,101,138,153,180) Var tredje år 0 -

Biologiska kvalitetsfaktorer

SRK, Blekingekustens vattenvårdsförbund Metaller och miljögifter i biota Övriga biologiska parametrar   Var tredje år 0 -