Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Skälderviken (WA52813004)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Skälderviken (WA52813004)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Skälderviken (WA52813004)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Skälderviken (WA52813004)
Förlängning av förvaltningscykel 3: 
Stationen skapades: 2006-11-25 18:12 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2016-04-12 13:44 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Kust
Län
Skåne - 12
Kommun
Ängelholm - 1292
Vattenmyndighet
Västerhavets
Distriktsindelning
5. Västerhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Havet - SE00
Åtgärdsområde
Skälderviken
Startår
1994
Slutår
2015
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6240112
SWEREF99 TM Östlig: 364757

RT 90 2,5 gon V - X: 6243854
RT 90 2,5 gon V - Y: 1314853

WGS84 Latitud: 56.2865055556
WGS84 Longitud: 12.8151444196

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SRK, Nordvästskånes kustvattenkommitté Växtplankton SI-2 SI-2
SRK, Nordvästskånes kustvattenkommitté Hydrografi SI-2 SI-2

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

SRK, Nordvästskånes kustvattenkommitté Växtplankton Växtplankton   6 gånger per år 1997 2015
SRK, Nordvästskånes kustvattenkommitté Växtplankton Växtplankton Klorofyll a 6 gånger per år 1997 2015

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Nordvästskånes kustvattenkommitté Hydrografi Syrgasförhållanden   6 gånger per år 1994 2015
SRK, Nordvästskånes kustvattenkommitté Hydrografi Syrgasförhållanden Syrgas 6 gånger per år 1994 2015
SRK, Nordvästskånes kustvattenkommitté Hydrografi Ljusförhållanden   6 gånger per år 1994 2015
SRK, Nordvästskånes kustvattenkommitté Hydrografi Ljusförhållanden Siktdjup 6 gånger per år 1994 2015
SRK, Nordvästskånes kustvattenkommitté Hydrografi Näringsämnen   6 gånger per år 1994 2015
SRK, Nordvästskånes kustvattenkommitté Hydrografi Näringsämnen Kisel 6 gånger per år 1994 2015
SRK, Nordvästskånes kustvattenkommitté Hydrografi Näringsämnen Totalfosfor 6 gånger per år 1994 2015
SRK, Nordvästskånes kustvattenkommitté Hydrografi Näringsämnen Totalkväve 6 gånger per år 1994 2015
SRK, Nordvästskånes kustvattenkommitté Hydrografi Näringsämnen Partikulärt organiskt kol 6 gånger per år 1994 1999
SRK, Nordvästskånes kustvattenkommitté Hydrografi Näringsämnen Partikulärt organiskt kväve 6 gånger per år 1994 1999
SRK, Nordvästskånes kustvattenkommitté Hydrografi Näringsämnen Fosfat 6 gånger per år 1994 2015
SRK, Nordvästskånes kustvattenkommitté Hydrografi Näringsämnen Nitrat + nitrit 6 gånger per år 1994 2015
SRK, Nordvästskånes kustvattenkommitté Hydrografi Salthaltsförhållanden   6 gånger per år 1994 2015
SRK, Nordvästskånes kustvattenkommitté Hydrografi Salthaltsförhållanden Salinitet (PSU) 6 gånger per år 1994 2015
SRK, Nordvästskånes kustvattenkommitté Hydrografi Temperaturförhållande   6 gånger per år 1994 2015
SRK, Nordvästskånes kustvattenkommitté Hydrografi Temperaturförhållande Temperatur 6 gånger per år 1994 2015

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.

FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningSRK, Nordvästskånes kustvattenkommittéLjusförhållandenSiktdjup
NäringsämnenFosfat
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
SalthaltsförhållandenSalinitet (PSU)
SyrgasförhållandenSyrgas
TemperaturförhållandeTemperatur
Operativ övervakningSRK, Nordvästskånes kustvattenkommittéLjusförhållandenSiktdjup
NäringsämnenFosfat
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
Växtplankton

Övervakning av skyddade områden

Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen

Parameter Klassning ID Version  
Badvattendirektivet
Nitratdirektivet Nej SI-2 Arbetsmaterial
Musselvatten
Natura 2000